Elkezdődtek a tárgyalások az Európai Társadalmi Párbeszéd keretében a 2007-es munkaerő-piaci elemzés aktualizálása kapcsán

A témában az első - munkaadókkal közös - plenáris találkozóra 2013. október 8-án került sor Brüsszelben, a Hotel Crowne Plaza-ban. Az esemény megelőzően a munkavállalói oldal tárgyalódelegációjának néhány tagja elektronikus úton jelezte, hogy a találkozó előtt írásban várt volna egyfajta stratégiát a Szövetség részéről, amire végül nem került sor.

Elkezdődtek a tárgyalások az Európai Társadalmi Párbeszéd keretében a 2007-es munkaerő-piaci elemzés aktualizálása kapcsán

A találkozás első pontjaként az oldalak képviselőinek rövid megnyitóját, valamint a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselőinek bemutatkozását követően a két fél képviselői külön termekben, zárt ajtók mellett kezdte meg a munkát.

A munkavállalói oldal tárgyalócsoportjának belső egyeztetése elsősorban az Európai Szakszervezeti Szövetség intézetének (ETUI) kutatói által frissített, Agnieszka Piasna kutató által prezentált, átfogó makro-adatokat tartalmazó diákra fókuszált.  A prezentáció minden egyes diája a 2007-es közös munkaerő-piaci elemzés egy-egy (összesen több mint 60) ábrájához kapcsolódott, azok lehetőség szerinti legutolsó elérhető adatokkal frissített változata volt.   

A meglehetősen részletes prezentáció során minden egyes előadott témához (diához) lehetőség volt a munkavállalói oldal képviselőinek hozzászólni, ezt a tagállamok képviselői kisebb-nagyobb intenzitással meg is tették.  

A - munkaadói oldallal közös - ebéd után a délelőtti program folytatódott a témakörök (diák) megtárgyalásával. Ezt követően a munkavállalói oldal képviselői megállapodtak abban, hogy a hatékonyabb munkavégzés érdekében létrehoznak egy fogalmazó csoportot. A fogalmazó csoport összetételét az alábbiakban állapították meg: a regionális elosztást is figyelembe véve nyolc fő képviseli azoknak az országoknak a munkavállalói szervezeteit, ahonnan kikerültek a delegáltak, illetve egy-egy fő képviseli az Európai Szakszervezeti Szövetség női szekcióját, a fiatalokat, valamint a CEC-EUOCADRES-t és magát az Szövetség titkárságát. A jelölésre 2013. október 14-éig volt lehetőség.     

A nap lezárását egy újabb, csupán 5 perces plenáris ülés jelentette, ahol a munkaadói oldal képviselője a munkavállalói oldal javaslatait (fogalmazó csoport alakítása) rövid úton elfogadta, majd a felek ezzel az aktuális találkozót lezártnak tekintették.

A munkaadókkal folytatandó tárgyalás következő fordulójára 2013. november 6-án kerül sor Brüsszelben. A decemberi találkozó az európai uniós finanszírozás bizonytalansága miatt elképzelhető, hogy elmarad.

Munkavállalói oldal egyeztetése - 2013. szeptember 10. és szeptember 11.

2007-ben a munkáltatókat (BUSINESSEUROPE, UEAPME és CEEP) és a munkavállalókat (ETUC) képviselő szervezetek, mint szociális partnerek, az európai társadalmi párbeszéd keretein belül közös szakanyagot bocsátottak ki az akkor aktuális munkaerő-paci helyzetről. A több mint 60 oldalas közös anyagban az európai uniós országok munkaerőpiaci-helyzetének elemzésén túl megfogalmazásra kerültek a terület szakpolitikai kihívásai is.

Ezeknek a megoldására a társadalmi partnerek közös szakmai ajánlásokat tettek a tagországok, az Európai Tanács és az Európai Bizottság felé. Az ajánlások az aktív munkaerő-piaci és gazdasági szakpolitikákat, a szociális biztonságot és befogadást, a munkaügyi szabályozást és munkaügyi kapcsolatokat (beleértve a társadalmi párbeszédet) és a „flexsecurity”-t (rugalmas, ugyanakkor biztonságos munkaerőpiac és munkahelyek) érintették.

A 2013. szeptember 10-11-én megrendezett angol, francia, spanyol, német nyelven folyó szemináriumon közel negyven fő vett részt. 23 tagország munkavállalói szervezetei delegáltak által országonként egy-egy fővel képviseltették magukat. Az Európai Szakszervezeti Konföderáció (ETUC) egyes tagozatainak képviselői (fiatalok, nők) és az Európai Szakszervezeti Intézet (ETUI) több munkatársa, kutatója is részt vett a két napos rendezvényen. A rendezvényen további négy fő megfigyelő is jelen volt (DGB, ÖGBL, LPSK, ÖGB szervezetektől). A magyar szakszervezeti konföderációk delegáltja a LIGA szakszervezetek szociológus és munkaügyi kapcsolatok szakértője, Kelemen Melinda volt.

A brüsszeli rendezvény fő célja a 2007-es átfogó munkaerő-piaci elemzésnek a 2013-ban esedékes aktualizálására való felkészülés volt. A program részét képezték az ETUC helyettes titkárainak, Jozef Niemecnek és Patrick Itschertnek, a konföderációs titkár, Luca Visentininek a beszédei és az ETUC tanácsadóinak, Ronald Janssennek és Marco CIlentonak, valamint az ETUC alá tartozó ETUI kutatási osztályának vezetőjének, Maria Jepsennek az előadásai. A német (DGB), az angol (TUC) és a spanyol (UGT) munkaerő-piaci helyzet és az azokra adott szakpolitikai válaszok is bemutatásra kerültek. Ezek mellett a résztvevők a 2007-es tanulmány kapcsán felmerülő kérdéseket (megváltozott gazdasági környezet hatása, hiányzó témakörök) vitatták meg „belső szakszervezeti”körben, mielőtt a munkaadók szervezeteivel is sor kerülne az egyeztetésekre.

Magának az egyeztetésnek a folyamata az európai Társadalmi Párbeszéd Bizottság (SDC) 2013. június 27-ei ülésén kezdődött, ahol a felek megegyeztek abban, hogy a 2006-ban már alkalmazott eljárást követik újra. Ennek az eljárásnak volt az első, felkészülő lépése ez a szeminárium. A munka a tervek szerint a 2 X 40-45 fős ad-hoc munkacsoportokban fog folyni.

Ezt a szemináriumot követően kerül sor a munkaadókkal az első plenáris találkozóra 2013. október 8-án, amely találkozót havonta egy-egy fogja követni. E kapcsán megegyeztek a szemináriumon jelenlevők abban, hogy a munkaadókkal való egyeztetés folyamatában egy korábbinál is határozottabb magatartást fognak gyakorolni szakszervezeti, munkavállalói oldalról.

Az új, aktualizált, munkaadókkal közös szakanyag elfogadása 2014-ben várható.  

A 2007-es közös elemzés szövege angol nyelven letölthető honlapunkról.


Letölthető dokumentumok:

Broch_key_challenge2007.pdf