VASZ bérkövetelés

A Mozdonyvezetők Szakszervezetét, a Vasutasok Szakszervezetét és a VDSzSz Szolidaritást tömörítő Vasutas Szakszervezetek Szövetsége (VASZ) rendkívüli küldöttgyűlést tartott október 17-én. A VASZ többek között megfogalmazta jövő évi bérkövetelését, illetve leszögezte, hogy a 2014. elején várható átszervezések miatt senkit nem lehet elbocsátani, és az érintettek nem járhatnak rosszabbul.

VASZ bérkövetelés

A VASZ a vasutas munkavállalók nettó jövedelmének reálérték növelése érdekében legalább infláció feletti, a 2014. évre prognosztizált bruttó hazai termék (GDP) növekedési százalékával azonos béremelést tart szükségesnek. Ennek mértékét - a Szövetség határozata szerint - a minimálbér és a szakmunkás bérminimum összegének 2014. január 1-től 1 százalékkal meg kell haladnia.

A Vasutas Szakszervezetek Szövetségének álláspontja szerint a tervezett, 2014. január 2-i MÁV-START integráció során munkavállalót létszámleépítés címén nem lehet elbocsátani. A VASZ ragaszkodik ahhoz, hogy az átszervezés során az érintett munkavállalók rosszabbul nem járhatnak, jövedelmük nem csökkenhet.

A Vasutas Szakszervezetek Szövetségének küldöttei a munkavállalókért történő egységes fellépés és a hatékonyabb közös együttműködés érdekében készek a nyitásra, és elfogadni további vasutas szakszervezetek csatlakozási szándékát.

A VASZ elutasítja a MÁV csoport vezetésének azt a tervét, hogy az integrációt követően csak egyetlen üzemi tanács és munkavédelmi bizottság működjön a több mint 14 000 munkavállalót foglalkoztató MÁV-START Zrt-nél. A munkáltató ugyanis ezzel a tervezett lépésével formalizálni kívánja az üzemi tanács jövőbeni működését, és csorbítani szándékozik annak a lehetőségét, hogy az üzemi tanács a Munka törvénykönyvében meghatározott feladatait és jogait a munkavállalók széles körében, illetve helyi szinten hatékonyan gyakorolhassa. A VASZ felszólítja a társaság vezetését, hogy „az egy vállalat - egy üzemi tanács, egy munkavédelmi bizottság” tervétől álljon el, és tegye lehetővé - a törvény szellemének megfelelően - helyi szintű üzemi tanácsok működését.