Jubileum: Huszonöt év után is harcos szakszervezet maradt a PDSZ

Budapesten, az Apáczai Tankönyvkiadó nagytermében rendezték meg a PDSZ jubileumi kongresszusát. Az Alapszabály és a Program elfogadása után több rendkívüli fontosságú kongresszusi határozat-tervezetet is elfogadtak a küldöttek. A november 23-i XI. kongresszuson történtek részleteiről az alábbiakban olvashatnak.

Jubileum: Huszonöt év után is harcos szakszervezet maradt a PDSZ

A regisztráció, a jelenlét igazolása, a szavazólap, az Alapszabály-tervezet, a Program-tervezet és a jubileum alkalmából - a LIGA Szakszervezetek támogatásával - készített PDSZ könyv és az ünnepi dvd átvételével kezdődött a kongresszus. A határozatképesség megállapítása, a határozatképesség bejelentése, majd a szavazatszámlálók megválasztása után a levezető elnököt és segítőjét is megválasztották. Ezután a napirendet, majd a házszabályt fogadták el.

Ezt követően megkezdődött az Alapszabályról és a Programról szóló vita. A kongresszusi határozatok szövegezése után az Alapszabályról és a Programról vitáztak, majd lebonyolították a rész- és végszavazást is.

Élénk vita bontakozott ki a Ráció újság nyomdai, illetve elektronikus megjelenéséről. Többen is megfogalmazták, hogy napjainkban már a nyomdai megjelenés idejétmúlt, a weblap aktualizálása és frissítése sokkal fontosabb. A kommunikációról elmondta több küldött is, hogy nagyon fontos a tagsággal való folyamatos kapcsolattartás. Atanaszovné Rozgonyi Ilona gazdálkodásért felelős elnökségi tag az ellentmondások feloldása érdekében kiemelte, hogy nagyon nem szeretné, ha egyetlen vidéki iroda is a bezárás sorsára jutna, annál is inkább, mert a bevételeink - a tervek szerint - növekednek 2014-ben - tette hozzá.

A levezető elnök nem sokkal 16 óra után az Alapszabály egészére vonatkozó szavazásra szólította fel a megjelent küldötteket. A voksolás eredményeként 78 igen és 6 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el az Alapszabályt a PDSZ kongresszusa.

Ezt követően a PDSZ programja került napirendre. Mendrey László elnök rövid indoklásában sorra vette a javaslatokat, majd az alábbi határozati javaslatokat fogadta el a kongresszus:

1. A PDSZ minden eszközzel kifejezésre juttatja tiltakozását a Nemzeti Pedagóguskar (NPK) és az abban való kényszertagság ellen,

2. A PDSZ küzd az intézmények szakmai és gazdálkodási önállóságának helyreállításáért, a pedagógusok szakmai autonómiájáért,

3. A PDSZ követeli az ,,új típusú munkaidő-számítás”álszent és hamis gyakorlatának felszámolását, a pedagógus munkaterhek csökkentését, valamint az új típusú munkaidő számítás következtében elrendelt és teljesített többletfeladatok jogszabály szerinti díjazását,

4. A PDSZ kezdeményezze, hogy az országos érdekegyeztetéshez szükséges reprezentativitási küszöböt - a pártokhoz hasonlóan - a szakszervezetek közötti listás választások eredményeként határozzák meg,

5. A civil szervezetekhez hasonlóan az szja 1%-os adófelajánlás lehetőségét terjesszék ki a szakszervezetekre is! A szakszervezeti tagdíj ne csak adóalap-, hanem adócsökkentő tényező is legyen!

6. A PDSZ támogatja a KÖZDEMOSZ követelését, mellyel minden közszolga részére 20%-os béremelést követel,

7. A PDSZ elutasítja a valódi érdekérvényesítést lehetetlenné tevő áltárgyalásokat, mert azok kizárólag a kormányzati törekvések legitimálását szolgálják.

8. A PDSZ XI. kongresszusa felszólítja a Ligát, hogy határozottabb szakszervezet-politikát folytasson a munkavállalók érdekében. Keresse és találja meg a Liga az együttműködés lehetőségét a többi konföderációval és szükségszerűen támogassa a határozottabb érdekérvényesítő akciókat szervező ágazati tagszervezeteit,

9. A PDSZ XI. kongresszusa felszólítja az Országos Választmányt, hogy tegyen meg mindent az Emmi-vel folytatott tárgyalások eredményességéért. Január végéig pedig készüljön reprezentatív felmérés a tagság körében egy esetleges sztrájkban való részvételi hajlandóságról. Amennyiben pedig a tárgyalások nem vezetnek eredményre, megfelelő támogatottság esetén hirdessen sztrájkot, 10. A PDSZ XI. kongresszusa új közoktatási törvény megalkotását követeli,

11. A PDSZ elengedhetetlennek tartja, hogy az oktatás finanszírozása szektor semleges legyen,

12. A PDSZ nem támogatja a szegregációt az oktatásban,

13. A PDSZ követeli, hogy az előmeneteli rendszer a szakképzésen a szakképesítéseken alapuljon,

14. A PDSZ azt is követeli, hogy a gyakornoki rendszer ne legyen az előmenetel része,

15. A PDSZ követeli a 13. havi illetmények, mint szerzett jogok visszaállítását

16. A PDSZ XI. kongresszusa a tankötelezettség korábbi korhatárának visszaállítását is követeli.

A küldöttek arról is állást foglaltak, hogy hamarosan nyílt levelet fogalmaznak a bérrendezésről.

A kongresszus után megünnepelték a PDSZ létrejöttének 25 éves jubileumát. Az évfordulós megemlékezésen - több neves oktatáspolitikus mellett - részt vett az egykori szóvivő, ma a parlament oktatási bizottsági elnöke, Pokorni Zoltán is. Mendrey László PDSZ elnök ünnepi köszöntője után, a születésnapi torta első szeleteit az Ellenőrző Bizottság elnöke, Tóthné Hoboth Mária kínálta fel.

Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, közöttük is alapító tagjainkat és meghívott vendégeinket mai, ünnepi kongresszusunkon - kezdte megnyitó beszédét Mendrey László. Ezt követően felidézte az ünnepség előtt pár perce befejeződött munkakongresszus legfontosabb döntéseit és azt, hogy az elmúlt 25 évben mit sem veszett harcosságából a PDSZ.

A PDSZ felnőtt korba lépett, még akkor is, ha a mindenkori hatalom próbálja törekvéseinket hiteltelenné tenni, azokat bagatellizálni. Azért sem tudják ezt megtenni, mert olyan barátainkra számíthatunk, mint Puskás Aurél, Petrus László, Horn Gábor, Sió Gábor, Pokorni Zoltán, Szakács Péter. Sokan eljöttek, sajnos azonban sokan nem tehették ezt. Mivel a politika olyan módon lopózik be mindennapjainkba, korábbi vezetőink nem jöhettek el. Egyik ismerősöm felhívott ma reggel és azt mondta, hogy nagyon drukkol nekünk, de ma este nem lehet itt, mert nem szerepelhet egy fotón velünk. Ez szomorú - tette hozzá Mendrey László, majd a PDSZ által szervezett októberi miniszteri értekezleten történteket idézte fel.

Ezután a miskolci Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola ütőzenekara adott nagy sikerű műsort, majd József Attila ,"Levegőt" című versét elnökségi tagunk, Rózsáné dr. Szabó Dóra adta elő. Az ünnepi program filmvetéssel folytatódott. A jubileum alkalmából - a LIGA Szakszervezetek támogatásával - készített film rövidített, 25 év 25 percben című változatát tekintették meg a küldöttek és a meghívott vendégek.

A film utáni születésnapi köszöntőt Radó Péter mondta. Az oktatáspolitikus rövid történelmi áttekintés után kiemelte: mindig nagyon határozott és világos elképzelése van a PDSZ-nek arról, hogy mi is az igazi érdekvédelem és milyen is az igazi szakmai diskurzus. Egy szakszervezet akkor lehet sikeres, ha jelentős a tagsága, illetve, ha az aktuális hatalom nyitott és fogadókész javaslataira. Örülök, hogy itt lehetek, boldog születésnapot, PDSZ!

Ezután egy pohár pezsgővel, és egy szelet tortával köszöntötték a PDSZ 25. születésnapját. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és a PDSZ elnöke szelte fel az első szeleteket, közben persze kötetlen beszélgetések, visszaemlékezések tették meg felejthetetlenebbé az ünnepet.

Szita Róbert
Fotók: Kiséri-Nagy Ferenc