Folytatódnak a tárgyalások az Európai Társadalmi Párbeszéd keretében a 2007-es munkaerő-piaci elemzés aktualizálása érdekében

2013. november 6-án került sor a tárgyalások második fordulójára. A találkozó - mivel a tárgyalások egyelőre még korai szakaszban vannak - a munkaadói és a munkavállalói képviselők külön megbeszélésével kezdődött, a korábbi találkozó helyszínén, a brüsszeli Hotel Crowne Plaza-ban.

Folytatódnak a tárgyalások az Európai Társadalmi Párbeszéd keretében a 2007-es munkaerő-piaci elemzés aktualizálása érdekében

A munkavállalói oldal megbeszélésén az ETUC képviseletében Patrick Itschert általános helyettes titkár ismertette az aktuális napirendi pontokat. Ezek között szerepelt a korábbi, október 6-ai találkozóról készült beszámoló elfogadása, annak továbbítása az elnökségi ülésre („Executive Committee”), a munkáltatók felé továbbítandó szakmai anyag megtárgyalása, a munkavállalói szakmai anyaggal kapcsolatos munkáltatói észrevételek megbeszélése, az elemzés struktúrájának összeállítása, az un. drafting group (fogalmazó csoport) összetétele és a következő lépésekről való megegyezés.

Ezután a résztvevők részéről az egyes napirendi pontok kapcsán felmerültek kisebb módosításai javaslatok. Így például a szakmai anyag frissítése kapcsán elfogadásra került, hogy törekedni kell a legmegbízhatóbb források használatára. Az EUSTAT mellett szóba jöhet a Világgazdasági Fórum Globális Versenyképességi Riportja (WEF - Globális Competitiveness Report) és az EUROFOUND kutatásai, adatai is. A korábbi egyeztetések eredményeként a munkaadóknak közel 50 oldalból álló prezentáció került megküldésre - ezek közül egyes oldalak még frissítésre, kiegészítésre szorulnak (például K+F, innováció). A munkavállalói oldal megbeszélését túlnyomó részben a munkaadók által küldött - szintén közel 50 oldalból álló - szakmai anyag megtárgyalása tette ki, amit Ronald Janssen ETUC tanácsadó prezentált a résztvevőknek. A hozzászólásokat követően az a közös álláspont alakult ki, hogy a munkaadói oldal javaslata az általuk küldött formában nem elfogadható: a versenyképesség helyett a foglalkoztatásra kell helyezni a hangsúlyt, a demográfiai adatokat nem csak a migrációs folyamatok, hanem a fiatal munkanélküliség tükrében is reflektáltatni kell. Végül az elemzés struktúrája kapcsán az az álláspont alakult ki, amelyet még közös konszenzusnak kell megelőznie, hogy az előző struktúra nem megfelelő, és összesen két pontra kell felosztani majd az új szakmai anyagot - az adatokat, ábrákat tartalmazó elemzés részre, valamint az ajánlásokat megfogalmazó részre.

A következő napirendi pontok a plenáris ülésen kerültek megtárgyalásra. A munkaadók szószólója, Neil Carberry nyitotta meg a közös tárgyalást, majd a munkaadók ismertették az aktuális álláspontjukat. Több ponton is elfogadhatónak tartották a munkavállalók javaslatait, azonban kihangsúlyozták, hogy a szakmai anyag egyszerű naprakésszé tétele helyett abban a 2007 óta bekövetkezett változásoknak is tükröződnie kell.

A munkavállalók részéről Patrick Itschert tájékoztatta a másik felet, hogy a szakmai anyag 90 %-át elfogadhatónak tartja az oldal, kisebb részén azonban módosításokat, javításokat kér, illetve ismertette a délelőtt folyamán a munkavállalói oldal által egyeztetett álláspontot.

A nap lezárásaként a plenáris ülést egy újabb rövid, oldalegyeztetés követte, ahol a tartalmat érintő megjegyzések hangzottak el, illetve minden egyes résztvevő lehetőséget kapott az álláspontjának és a véleményének az elmondására.
A tárgyalások következő fordulójára 2013. december 10-én kerül sor Brüsszelben.