Az NGTT egységes állásfoglalást fogadott el az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaival kapcsolatban

A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács (NGTT) 2014. június 10-én tartott plenáris ülésén egységes állásfoglalást fogalmazott meg az Európai Bizottság 2014. évre szóló országspecifikus ajánlásai vonatkozásában. Az NGTT üdvözölte, hogy a Bizottság értékelésében és ajánlásaiban elismerte Magyarország egyes erőfeszítéseit, egyúttal a Kormány felé számos konstruktív javaslatot is tett további kérdések megoldására.

Az NGTT egységes állásfoglalást fogadott el az Európai Bizottság országspecifikus ajánlásaival kapcsolatban

Az NGTT-állásfoglalás szerint a Tanács egyetért a Bizottsággal abban, hogy az állam adósságának szintje magas, ugyanakkor a Kormány intézkedései azt mutatják, hogy továbbra is elkötelezett a költségvetési célok tartása, a gazdasági növekedés elősegítése és az adósságszint csökkentése mellett. Mindez elősegíti, hogy a 2014-es konvergencia program szerint az elkövetkezendő években teljesüljön a középtávú költségvetési cél.

A hátrányos helyzetű emberek integrációjával és minőségi oktatáshoz való egyre szélesebb körű hozzáférésével kapcsolatban a Testület üdvözli az inkluzív támogató intézkedések erősítését, így pl. a közoktatásban a romák történetének és kultúrájának kötelező oktatását, illetve a felsőoktatásban a roma szakkollégiumok hálózatának kiépítését.

A foglalkoztatottság serkentésével, valamint a munkaerő-piaci visszatérés ösztönzésével kapcsolatban a Testület szerint célzott aktív munkaerő-piaci politikák és célzott adó- és járulékkedvezmények szükségesek, s javasolta a Kormánynak a Bizottsági ajánlások megerősítését előmozdító kezdeményezések bevezetését.

A Tanács üdvözölte, hogy a piaci verseny elősegítése, a korrupció és az adminisztrációs terhek csökkentése terén a Bizottság az elkezdett úton való továbbhaladást ösztönzi. Az NGTT továbbá fontosnak tartja a magasan képzett munkaerővel dolgozó és magas hozzáadott értéket jelentő beruházások támogatását.

Az energiaárak csökkentése kapcsán az NGTT felhívta a figyelmet arra, hogy az elsősorban nem a költség-megtérülést veszélyezteti, hanem a korábbi előnytelen szerződések által biztosított irreálisan magas hozamok csökkentését szolgálja.

A megkezdett egyeztetés folytatásaként az Európai Unió tagállamainak nemzeti gazdasági és szociális tanácsai saját nemzeti álláspontjaikat 2014. június 12-én, Brüsszelben képviselik és vitatják meg az Európa 2020 Irányító Bizottság és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság közös értekezletén.


Letölthető dokumentumok:

NGTT_egyseges_allasfoglalas_20140610.pdf