Tárgyalnak, hogy ne legyen pedagógus-sztrájk

Hétfőn megkezdte a szaktárca képviselőivel a sztrájkbizottsági tárgyalásokat a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ), az első egyeztetésen a pedagógusok munkaterhelésének vizsgálatával kapcsolatos szakszervezeti felvetésről volt szó.

Tárgyalnak, hogy ne legyen pedagógus-sztrájk

Megkezdődtek a sztrájkbizottsági tárgyalások a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) és a Köznevelésért Felelős Államtitkárság delegációja között január 26-án. A PDSZ küldöttségét Mendrey László elnök, a kormányzati képviseletet Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár vezette. A felek megállapodtak a tárgyalások ütemezése és a követendő munkamódszer kérdésében - olvasható a PDSZ közleményében.

A PDSZ követelései a következők voltak: 2015. június 30-ig ismételjék meg a 2010-es pedagógus-munkaterhelési vizsgálatot - melyet a korábbi oktatási kormányzat és a PDSZ közösen finanszírozott - a nemzeti köznevelési törvény hatálybalépését követő változások, az új munkajogi környezet ismeretében. A felmérés eredményének ismeretében a kormány kerítsen sort a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: "Nkt.") és a 326/2013. (VIII. 30.) korm. rend. szükséges újraszabályozására és a 2015/2016-os tanévtől az új munkajogi szabályok, illetve munkaidőbeosztás és munkarend bevezetésére.

"Követeljük, hogy a 326/2013-as kormányrendelet értelmében a pedagógusbérek vetítési alapját továbbra is a mindenkori minimálbérhez viszonyítva állapítsák meg! Követeljük, hogy az Nkt. részletesen szabályozza az intézményvezetők munkáltatói jogkörét, és helyezze vissza hatáskörükbe a közalkalmazotti jogviszony létesítésére, illetve megszüntetésére vonatkozó jogot. Követeljük, hogy a kormány rendeletben garantálja azt, hogy sem adminisztratív, sem pedig gazdasági akadályt nem gördít az érettségihez jutás elé, és biztosítja az esélyegyenlőséget minden gyermek és tanuló számára a köznevelésben" - olvasható a PDSZ oldalán.

Követelik továbbá, hogy a szakmunkásképzésben a közismereti tárgyak oktatásának óraszáma jelentősen növekedjék, és a közoktatásban dolgozó - nem pedagógus végzettségű munkavállalók - bére, illetve illetménye legalább 50 százalékkal emelkedjen.

Március 6-áig - az egyeztetések tervezett befejezéséig - fordulónként egy-egy követelés megvitatását tartották elfogadhatónak. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne fordulhatna elő olyan eset, amikor hosszabb tárgyalási időre van szükség, mert az álláspontok hatékony képviselete érdekében szakértők bevonására lehet szükség - írja a PDSZ közleményében.

Az első egyeztetésen a pedagógusok foglalkoztatása kérdéseinek és a pedagógusok munkaterhelésének áttekintését kezdték meg a tárgyaló felek. Ennek során megállapodtak abban, hogy ezzel a témával kapcsolatban külön szakértői szintű továbbegyeztetésre van szükség. A felek megállapodtak abban, hogy a megkezdett szakmai egyeztetések és a párbeszéd tovább folytatódik. Célul tűzték ki, hogy a találkozások alkalmával legalább egy témát átbeszéljenek, és a tárgyalások befejezésére március elejét tűzik ki céldátumnak, amely a tárgyalások menete alapján szükség szerint hosszabbítható - írta a Köznevelésért Felelős Államtitkárság közleményében.