Sajtó és belső piac munkacsoport ülése, Brüsszel

Julian Scola, az Európai Szakszervezeti Szövetség új kommunikációs vezetője bemutatkozása után üdvözölte a jelenlévő szakszervezeti kommunikációs szakembereket. Az első napirendi pont során a jelenlévők egyeztették az idei, március 8-i nemzetközi nőnapi akcióterveket, egyúttal tájékoztatták egymást az európai helyzetről. Ennek során egyértelművé vált, hogy a bérkülönbség férfiak és nők között átlagosan 20% körüli, így egy közös kampány mindenképpen fontos volna.

Sajtó és belső piac munkacsoport ülése, Brüsszel

A bevezetőben Florian Kraftner (OGB) és Martine Vandevenne (ABVV/FGTB) tartott bemutatót szakszervezetük múltbeli kampányaiból.

Belgiumban évek óta komoly médiakampányt szervez a szakszervezet az egyenlő bér napján. Ez televíziós és rádiós szpotok gyártását és sugárzását jelenti, amely azonban komoly erőforrásokat igényel. A reklámszpotok ugyanakkor profi minőségűek és nem nélkülözik a humort és merészséget, így azok elég jól terjednek a közösségi médiában.

Ausztriában két szakmában keresnek többet a nők, mint a férfiak: az informatikában és a pornóiparban. Egyébként az átlagos bérkülönbség azonos munkakörben dolgozó nők és férfiak között 22%, a nők kárára.

Finnországban a „női Euro” 83 cent. Ez is mutatja, hogy habár nagyon komoly szociális vívmányai vannak Finnországnak, a nők foglalkoztatottsága szinte minden területen magas, mégis, ha az egyenlő munkáért egyenlő bér elvéről van szó, még ott is kevesebbet keresnek a nők. A kampány során a szakszervezeti aktivisták csokoládé Eurókat osztogatnak, férfiaknak 83 cent értékűt, nőknek 1 Euro értékűt.

Horvátországban a bérkülönbség 18% körüli, amely nem jelentős, de azért érzékelhető csökkenést mutat az elmúlt években. Ugyanakkor egyre terjedőben van a nők atipikus és határozott idejű foglalkoztatása.

Franciaországban és Spanyolországban is 24% körüli a bérkülönbség. Míg az előbbiek egy dokumentumfilm leforgatását tervezik arról, hogy milyen igazságtalan a megkülönböztetés egyes munkahelyeken, addig Spanyolországban egy online kalkulátort készítettek, amely megmutatja bárkinek, hogy az ő életkorában és munkakörében mennyit keresne férfiként és nőként.

Magyarországon sem különbözik a helyzet, a bérszakadék európai szintű. Ezt kihasználva felmerült, hogy érdemes lenne egy közös EU szintű kampányt indítani, amely már valamelyik tagországban megvalósult és sikeres volt.

A második napirendi pontban Julian Scola és Gemma Swart (ITUC), valamint Tamara Gauzi (Equal Times) tartottak előadást az ETUC „new path for Europe” kampányának haladásáról. Elhangzott, hogy idén a társadalmi igazságosság napján szeretnének kampányszerűen rávilágítani az Európán belüli társadalmi igazságtalanságra. Az előadók bátorították a résztvevőket a közösségi csatornák használatára. A kampányok fókuszpontjai lehetnek még a március 19-i háromoldalú szociális csúcs és a szeptember 29. és október 2. közötti kongresszus.

Macdara Doyle (ICTU) az írországi migrációs helyzetről tartott előadást, amely az elmúlt közel tíz év adatait és tapasztalatait foglalta össze. A leglényegesebb megállapítás az volt, hogy a válság után a bevándorlás komoly méreteket öltött Írországban, főként Kelet-Európából. A bevándorlók sokszor akár az addigi bérek feléért is hajlandóak voltak munkát vállalni, ami így nem egy esetben a minimálbér alatti összeget jelentett. Sajnos azonban a válság időszakában a minimális számú munkaügyi ellenőr sem volt, akik ezeket a nyilvánvaló csalásokat felderítették volna. A következmények közül a legsúlyosabbak a nagymértékű elbocsátások, a bérek és szakképzett munkavállalók számának durva csökkenése, és az erősödő etnikai alapú elégedetlenség voltak. A szakszervezetek legfontosabb feladata ebben a helyzetben a munkaügyi standardokra való fókuszálás fenntartása volt, amely egyaránt segít a bevándorlók életszínvonalának emelésében, és a helyi lakosság munkahelyeinek megőrzésében azáltal, hogy eléri, nem lehet olcsóbban foglalkoztatni a bevándorlókat.

Gemma Swart az ITUC szakértője beszámolója szerint 1,4 millió migráns munkavállaló dolgozik Katarban, az ország elhagyásához a munkáltató engedélye szükséges, minimálbér és munkavédelem nem létezik. A hét hat, 15 órás munkanapból áll, a fizetés ezért 8 dollár. A versenyszféra munkavállalóinak 99%-a bevándorló, akik azonban nem léphetnek be az éttermekbe, boltokba. Így épül a 2022-es futball világbajnokság helyszíne. Az ITUC ezért azt követeli, hogy vonják vissza Katar világbajnokság rendezési jogát, és a FIFA szavazzon újra, figyelembe véve a tényt, hogy nem lehet emberéletek árán, az alapvető emberi jogok figyelembevétele nélkül megvalósítani egy ilyen rendezvényt.

Luca Visentini, az ETUC szakértője előadásában szintén amellett állt ki, hogy az EU-n belüli migráció fogalmi körét újra kell definiálni. Nem szabad veszélyként és a szociális háló kihasználásaként utalni rá. Eurostat kutatások kimutatták, hogy összességében mintegy kétszer annyi hasznot hoznak a migráns munkavállalók (GDP, adók) mint amennyi szociális juttatást igénybe vesznek. Fontos tehát, hogy erre mindenki figyelmét felhívjuk, továbbá fontos, hogy elmagyarázzuk, a munkaügyi standardok kiterjesztése a migráns munkavállalókra az egyetlen biztos megoldás arra, hogy a migráció ne járjon együtt a feketemunka és a nyomott bérek terjedésével.

A délután folyamán Julian Scola (ETUC) és Fiedler Péter (LIGA) tartottak előadást a szakszervezeti mozgalom és a szociális dialógus a nagyközönség számára érdekessé tételének lehetőségeiről. Fiedler Péter felhívta a figyelmet a jó gyakorlatok megosztásának fontosságára az egyes ETUC tagok között, hiszen egy-egy sikeres reklámfilm újbóli legyártása helyett jóval kifizetődőbb és nagyobb sikerre számíthat az egyszerű szinkronizálás, feliratozás, és közös terjesztés. Ennek kapcsán kiemelte, hogy Európa egy 27 nyelvű közösség, a lakosságnak szánt reklámanyagokat nem lehet csak a három nagy nyelvre fordítva terjeszteni. Tudomásul kell sajnos vennünk, hogy Európa lakosságának nagyrésze az anyanyelvén kívül más nyelvet nem beszél. Az üzenet pedig - akármilyen ütős is a grafika - a szavakban rejlik.
Fiedler Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy a szakszervezeti mozgalom népszerűsítésére vannak adott helyzeti előnyök, így például ésszerű lenne kihasználni egyes csoportok népszerűségét a szakszervezeti mozgalom népszerűsítésére. A jelen lévők közül is sokaknak újdonság volt például, hogy létezik és működik szakszervezet a Forma 1-es pilótáknál, a profi futballistáknál, a hollywoodi színészeknél, és így tovább.