Országos kéményseprő-ipari szakmai konferencia

Egy törvénytervezet értelmében idén november 1-jétől a Katasztrófavédelem venné át a lakossági kéményseprő-szolgáltatást, ami így országosan mintegy 1500 kéményseprőt sodorhat a teljes létbizonytalanságba. A kormány a koncepció kidolgozásakor nem kérte ki a témában legérdekeltebbek, a szakemberek véleményét, emiatt a LIGA Szakszervezetekhez tartozó Heves Megyei Kéményseprők Szakszervezete országos kéményseprő-ipari szakmai konferenciát szervezett 2015. március 4-én.

Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke a konferencián hangsúlyozta, hogy országosan először került sor a témában egyeztetésre, egyúttal kiemelte: elvi megállapodás született arról, hogy a végrehajtás szakaszában a Katasztrófavédelem együttműködik az érintett munkaadók és a munkavállalók képviselőivel. Ugyanakkor sajnálkozását fejezte ki amiatt, hogy a kormány országos szinten nem folytatott konzultációt.

Dr. Bérczi László tűzoltó dandártábornok az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részéről kiemelte: egyetértés van abban, hogy a szolgáltatás színvonala, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonsága nem sérülhet. Leszögezte: mindenkinek munkahelyet kívánnak felajánlani, mégpedig „azon a területen, ahol eddig is dolgozott”.

A konferencián munkáltatói és munkavállalói részről elhangzott, hogy jelenleg a kéményseprő munkavállalókat magánkézben lévő magyar vállalkozások és önkormányzati tulajdonú cégek foglalkoztatják, melyek a jogalkotói szándékkal ellentétben tönkre fognak menni, mivel a nekik „meghagyott” esetleges közületi munkából azok nem tarthatók fenn. Ezeknek a vállalkozásoknak a pár hónaptól akár közel tíz évig terjedő élő megbízási szerződéseik vannak az ellátásért felelős önkormányzatokkal. Ha a tervezet változtatás nélkül lép hatályba, sérül a lakosság szakszerű kiszolgálása, élet- és vagyonbiztonsága. Többen felhívták a figyelmet arra, hogy az alaptevékenységétől teljesen idegen feladattal szembekerülő Katasztrófavédelemnek ugyanis sem eszköze, sem szakembere nincs a tevékenység ellátásához. A kéményseprés komoly szaktudást igényel, ami nem sajátítható el pár száz órás gyorstalpaló tanfolyam keretében.

A kéményseprőket tömörítő szakmai szervezetek - így a LIGA Szakszervezetekhez tartozó Heves Megyei Kéményseprők Szakszervezete, a Magyarországi Kéményseprő Mesterek Szövetsége (MOKÉSZ) és a Magyarországi Kéményseprők Országos Ipartestülete (MKOI) - többek között választ vártak arra, hogy a tervezett módosítás életbe lépésekor a Kéményseprő-ipari Szerv továbbfoglalkoztatja-e a jelenlegi alkalmazottakat (többek között kéményseprő mestereket, szakmunkásokat, betanított kéményseprőket, adminisztrátorokat). A tervezet ugyanis semmilyen utalást nem tartalmaz arra, hogy a meglévő vállalkozások állományából át kívánják-e venni a dolgozókat: szóbeli ígéretek elhangzottak, ezek azonban nem jelentek meg a tervezet szövegében.

További kérdés, hogy abban az esetben, ha mégis átvennék a jelenlegi állományt, a Kéményseprő-ipari Szerv milyen feltételekkel alkalmazná őket, és elismerné-e például a korábbi munkáltatóknál eltöltött éveket, rendezné-e az egyéb munkavállalói terheket, mint például a tanulmányi szerződésekből eredő kötelezettségeket és más, a munkáltatóval szemben fennálló anyagi kötelezettségeket.