Munkahelyi kockázat a rák

Az ETUC a rákos megbetegedések témáját tűzte zászlajára az április 28-i emléknap kapcsán. A foglalkoztatásból eredő halálos kimenetelű rákos megbetegedések száma az EU-ban évente 100.000. Az ETUC erre a rémisztő számra szeretné felhívni a figyelmet idén.

Munkahelyi kockázat a rák

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) újabb megmozdulást tesz. A figyelemfelhívásnak lényege, hogy csökkenjen a munkából eredő, illetve a foglalkozási expozíciók hatásának betudható rákmegbetegedések bekövetkezésének valószínűsége, illetve és ami még ennél is fontosabb, az öregségi nyugdíjkorhatárig egyetlen foglalkozásban, egyetlen dolgozó embernél se okozzon maradandó egészségkárosodást a munkavégzése vagy a munkakörülményei. Ez nagyon helyes, mármint a kezdeményezés.

Bizonyára érzékelhetően nagy a figyelem a szakszervezetek irányába, különösen itt kis hazánkban, ahogy ezt tapasztalhatjuk is... Sebaj, néhány hangzatos konferencia azért mindenképpen kitelik majd a témából (ingyenes tájékoztató füzetek, reklámanyagok, gyakorlati útmutatók, stb…), aztán majd lépnek tovább és munkavállalói szempontból nem várható érzékelhető változás, ahogy ez már lenni szokott…

1960-tól a kilencvenes évekig megkétszereződött a daganatos megbetegedésben évente elhunytak száma. Szinte már alig van olyan munkakör, amely kisebb-nagyobb mértékben ne lenne rákrizikóval terhelve. Korábban jellemzően a vegyiparban (műanyag-gyártás, szén-hidrogén feldolgozás, stb…) aztán később a mezőgazdaságban, illetve a közlekedésben is felütötte fejét tömegesen ez a végzetes kór. A kutatások mostanra már ott tartanak, hogy iparágtól függetlenül, akár a többműszakos munkarend is hibáztatható a daganatos megbetegedésekért.

A rákos megbetegedések jelentős részét a munkáltatók (a foglalkozás-egészségüggyel karöltve) gyakran sorsszerűnek minősítik. Sorsszerű, magyarul nincs mit tenni, a munkavállaló úgyis ebben, vagy abban a bizonyos betegségben hunyt volna el, akár dolgozik, akár nem. Aztán azt is állítják a hozzáértők, hogy nagyon gyakran az életmódra, táplálkozásra, az életkörülményekre vezethetők vissza a daganatos megbetegedések forrásai. tudnunk kell, hogy „…egyetlen olyan ember sincs aki valamilyen gyakorisággal, valamilyen mértékben karcinogén hatásnak ki ne lenne téve (munka- lakókörnyezet, közlekedés, szabadidő, ital- és táplálék fogyasztás, technikai civilizáció, stb…)…”

Ezt a legkönnyebb állítani, magunkat mérgezzük, ha eszünk, iszunk, élünk, pedig a sorsszerű megbetegedések és a fokozott foglalkozási expozíciók között meglátásunk szerint igencsak szoros összefüggés van. A Helsinki Munkaegészségügyi Intézet munkatársai szerint a halálos kimenetelű, foglalkozással összefüggő, illetve sorsszerű betegségek jelentős része (10-30%) a foglalkozás által meghatározott. Magyarul, a megbetegedések közel harmadánál közrehat a munkából eredő tevékenység, a foglalkozási expozíciók következményei.

A népesség-elhalálozási adatok területi eloszlása alapján a fokozott veszélyességű ipari tevékenységek egykor volt, vagy jelenlegi működésének környezetében is kimutatható az összefüggés a foglalkozási megbetegedések között.

Hazánkban a rákos megbetegedéseknek nincs összefogó nyilvántartása (hiányzik a rákregiszter), csak annyit lehet tudni, hogy melyek azok a foglalkozási ártalmak, kockázatok, amelyek a daganatos megbetegedésre hajlamosítanak, de hogy munkakörönként, esetleg vállalatonként hogyan alakul a megoszlás, azt titok fedi. További probléma, hogy a foglalkozás-egészségügyi rendszer piacosításával a munkaadók lényegében megrendelői lettek egy olyan szolgáltatásnak, amelynek alapvetően függetlennek kellene lenniük. A foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések elleni harcban elkerülhetetlen, hogy a foglalkozás-egészségügy megszabaduljon a munkáltatóktól, jöjjön létre egy önálló foglalkozás-egészségügyi rendszer a szolgáltatási minőség javítása és az adatszolgáltatás objektivitása érdekében. Előbb-utóbb létre kell hozni egy központi adatbázist a rákmegbetegedések-munkahelyi rákrizikó-munkakörök-munkahelyek közötti összefüggések feltárása érdekében (rákregiszter).

Somlai Szilárd