A LIGA Szakszervezetek szolidáris az egészségügyi ágazat munkavállalóival

A LIGA Szakszervezetek (ezen belül a LIGA Egészségügyi-és Szociális szférában Dolgozók Szakszervezete) támogatja az egészségügyi ágazat munkavállalóinak törekvéseit, hogy az ágazatban minden egészségügyi és szociális dolgozónak azonnal és komoly mértékben emelkedjen a munkabére, számukra is bevezetésre kerüljön a kiszámíthatóságot és megbecsülést jelentő életpályamodell alapján történő bérezés.

A LIGA Szakszervezetek szolidáris az egészségügyi ágazat munkavállalóival

Mindehhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő finanszírozás az egészségügy egészében, hiszen a kórházak nem csak a gyógyítás színterei, de munkahelyek is. A jó munkához egyik oldalról egészség szükségeltetik, másrészről a gyógyításhoz szükséges anyagi és tárgyi eszközök biztosítása. A LIGA Szakszervezetek úgy látja, hogy jelenleg a magyarországi egészségügyi ellátórendszer olyan súlyos problémákkal küzd, amelyek már rövidtávon is veszélyeztetik az ellátást.

A LIGA (ezen belül a LIGA Egészségügyi-és Szociális szférában Dolgozók Szakszervezete) ezért támogatja az Őszintén az egészségügyről szövetség célkitűzéseit, az ágazatban dolgozók elismerésének nagy mértékben történő javítását, az ágazatban mindenkire kiterjedő azonnali bérfejlesztést, az intézmények mindennapi finanszírozási gondjainak megszüntetését, a szakemberek kivándorlásának megállítását és visszafordítását.

Mindehhez szükséges, hogy az egészségügyi kormányzat végre komolyan vegye a társadalmi párbeszédet, partnerként kezelje az ágazati szervezeteket, és felelős szakmai döntéseket hozzon.


Az "Őszintén az egészségügyről" akció csoport 2013. novemberében dr. Bélteczki János, a Magyar Orvosok Szövetsége elnökének kezdeményezésére alakult. Az együttműködési megállapodást aláíró öt szervezet (abc sorrendben): Falusi Körzeti Orvosok Országos Szövetsége, Független Egészségügyi Szakszervezet, Magyar Orvosok Szövetsége, Magyar Rezidens Szövetég, Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége. Az együttműködés célja, hogy őszintén, tabuk nélkül beszéljünk a nyilvánosság bevonásával a magyar egészségügy jelenéről és jövőjéről, politikamentesen. Bár az egészségüggyel rendszeresen foglalkozik a sajtó, sajnos sokszor torz képet közvetít a közvélemény számára. Egy-egy konkrét esetet ragad ki, vagy egy tendenciát, ám a műfaj sajátosságai miatt, ritkán találkozhatunk az összefüggéseket taglaló, teljes képet nyújtó híradással, tanulmánnyal. Az Őszintén az Egészségügyről csoport egyik célja az, hogy a közvélemény számára segítsen tisztán, sztereotípiáktól mentesen képet alkotni az magyar egészségügy valós helyzetéről. Másik küldetésünknek érezzük, hogy a döntéshozókat munkájuk során segítsük, felhívjuk figyelmüket az egészségügyi ellátórendszerben található anomáliákra, és javaslatot tegyünk ezen problémák kezelésére, megoldására.