Nyílt levél a konföderációkhoz és azok vezetőihez

Tisztelt Elnök Urak! Aggodalommal olvassuk a konföderációk között folyó vitákat, mert attól tartunk, hogy ennek a méltatlan és egyben méltánytalan vitának az igazi vesztese a munkavállaló és a tagságunk lehet.

Nyílt levél a konföderációkhoz és azok vezetőihez

Várakozásainkhoz képest, csalódással vettük tudomásul, hogy a munka ünnepe idén sem képes a munkavállalói szervezetek egységét erősíteni.
A közös ünneplés helyett, nekünk is kijutott az általánosító megjegyzésekből. Mi hiszünk abban, hogy a munkavállalók sokszínűségét magába tömörítő szakszervezeti mozgalom alapjait csak a szolidaritás elve tudja megteremteni. Az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége - munkája során - sokféle munkavállalói tevékenységet próbál meg képviselni és érdekvédelmi munkája során számos munkavállalói csoport érdekét próbálja meg összehangolni. Ezért mi tapasztalatból tudjuk, hogy bizony nehéz az egységet megteremteni és azt még nehezebb megőrizni.

Az elmúlt évek kormányzati intézkedései negatívan érintették és ezáltal gyengítették a LIGA, más konföderációk, illetve minden szakszervezet működését.

Ezen nehézségek miatt is kényszerülnek a szakszervezetek pályázatokon részt venni. Az EVDSZ szeretné felhívni a figyelmet arra a tényre, hogy eddigi ismereteink szerint csak az nyerhet, aki pályázik, és aki nyer, ezután nagyon komoly ellenőrzéseken kell, hogy bizonyítsa a források felhasználásának megfelelőségét. Ennek tükrében nehezen értelmezhető és sértő az az állítás, hogy „a LIGA az általa elnyert európai uniós támogatások jelentős részét a magyar szakszervezeti mozgalom "kivásárlására" fordítja”.

Az EVDSZ - mások számára, talán hosszúnak tűnő - 2,5 évig tartó, széleskörű egyeztetésen alapuló vitát követően váltott konföderációt. Ebben az időszakban számtalan jelzéssel éltünk az általunk alapító tagként is támogatott konföderáció vezetője irányába és kértük az átláthatóság biztosítását és követeltük a vezetés demokratikusabb működésének kialakítását. Sajnos nem mi nyertük meg ezt a csatát, melynek konföderáció váltás lett a vége.
Úgy véljük, hasonló, hosszú és széleskörű egyeztetési folyamatokon esnek át a most konföderációt váltó szakszervezetek is, és nem a hivatkozott „kivásárlás” vezet a konföderációváltáshoz. Emiatt sem tartjuk elfogadhatónak, hogy azokat a kollégákat, akik konföderációt váltanak korruptnak, könnyen félrevezethetőnek és hatalommal összekacsintónak kiáltsa ki bárki, csak azért, mert nem úgy gondolkodnak valamiről, mint ahogy azt mások elvárják. Mi úgy gondoljuk, hogy a konföderációváltás mindenki számára egy igen nehéz és munkás döntés.

Szerintünk az egymás negatív minősítése helyett, erényeink és a közös munka gyümölcsének méltatása lehet az érdekek mentén történő együttműködés záloga. Az egymás iránti tisztelet adja meg a lehetőségét a munkavállalók érdekében történő közös fellépéshez. Mi - mint a szakszervezeti összefogás hívei -, továbbra is az együttműködésben vagyunk érdekeltek és ezt kívánjuk erősíteni.

Ebből a szempontból elkeserítőnek tartjuk, hogy a konföderációk közeledését - bárki vélt vagy valóságos sérelmei okán - csak látszólagosnak minősítse és megtorpedózza.

Van számos kérdés, amelyek képviselete összeköt minket. Ilyen az Mt. módosítása, a sztrájktörvény módosítása, a korhatár előtti ellátások rendszerének bevezetése, hogy csak a legfontosabb kérdéseket említsük.

Ezen kérdések mentén kellene összefognunk, a munkavállalói érdekeket közösen képviselnünk, arra figyelnünk, ami összeköt minket, nem pedig a sajtó nyilvánosságán keresztül lejáratni egymást, tovább rontva ezáltal a szakszervezetek társadalmi megítélését.

Talán érdemes lenne figyelnünk nemzetközi példákra, a csehekre, a lengyelekre, akik félretéve vélt vagy valós sérelmeiket összefogtak a gazdasági válság és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések hatásainak enyhítése érdekében és értek el komoly sikereket. Meggyőződésünk, hogy az együttműködésnek nincs alternatívája!

Végezetül jelezzük, hogy a szakszervezeti mozgalom - és nem csak a LIGA - által elért eredményeket mi igenis fontosnak tartjuk, különös tekintettel az elmúlt időszak nehéz politikai, gazdasági, társadalmi viszonyaira. Fontosnak tartjuk, hogy létrejött a VKF, fontosnak tartjuk, hogy az Mt. hatásait enyhíteni lehetett és fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ezen megállapodásokat aláírták azok a konföderációk is, akik most sajtótájékoztatón vonják kétségbe ezeket az eredményeket.

Bízunk abban, hogy a konföderációk hivatkozása a tagság és a munkavállalók érdekeire végül összehozza a szakszervezeteket, hiszen mindenkiben tudatosulni kell, hogy

EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK!

Budapest, 2015. április 23.

dr. Szilágyi József
EVDSZ elnök