Határozottabb fellépésre készülnek a „vizes” munkavállalók

A nemzetgazdaságban stratégiai jelentőségű víziközmű-szolgáltatás területén dolgozó, mintegy 20 ezer munkavállaló képviseletét ellátó, 8500 szakszervezeti taggal rendelkező országos Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ május 22.-én Tatán, „a vizek városában” tartotta Országos Választmányi Értekezletét.

Határozottabb fellépésre készülnek a „vizes” munkavállalók

Az értekezleten, napirenden szerepelt a víziközmű-ágazat helyzete, az ott dolgozó munkavállalók bér-és foglalkoztatási kérdései.

Az elmúlt 3 évben gyökeresen átalakult a hazai víziközmű-szolgáltatás üzemeltetői struktúrája. A korábbi közel 400 vízmű helyett ma már csak 42 rendelkezik működési engedéllyel. A megvalósult integrációval együtt járó többletkiadások, az ágazatot érintő különböző adóterhek nehéz helyzetbe sodorták az üzemeltetők döntő többségét.
A növekvő terhek, és a csökkenő árbevétel miatt egyre több vízmű-társaság küzd pénzügyi nehézséggel.
A likviditási problémák miatt nem biztosított kellő forrás a szükséges karbantartásokra és fejlesztésekre, elmaradnak a tervezett beruházások, melyek később veszélyeztethetik a vízellátást, a szennyvizek szakszerű elvezetését és tisztítását.

Az elmaradó árbevételek és a növekvő kiadások miatt több munkáltatónál felfüggesztésre, és csökkentésre kerültek a dolgozók béren kívüli juttatásai. Az alacsony ágazati átlagkereset hosszú távon nem biztosítja a felkészült szakemberek foglalkoztatását, megtartását.

A VKDSZ vezető tisztségviselői az elmúlt két évben több alkalommal jelezték a döntéshozók felé az ágazat nehéz helyzetét, egyeztetéseket folytattak a munkavállalók béremeléséről, bérfelzárkóztatásáról, az integráció miatt kialakuló bérfeszültségek megszüntetéséről, eddig eredménytelenül.

A szakszervezeti vezetők kihangsúlyozták, hogy a víziközmű-ágazatban dolgozó munkavállalók elégedetlenek helyzetükkel, egyre türelmetlenebbek, és a szakmai megbeszéléseken, és tárgyalásokon túl már határozottabb fellépést sürgetnek az ágazati szakszervezeti szövetségtől.

Az Országos Választmány a kialakult helyzetet értékelve határozatban rögzítette, hogy az eddig megkezdett egyeztetések folytatása mellett, egy szervező bizottság kezdje el az elkerülhetetlennek látszó országos demonstráció előkészítését.

VKDSZ Országos Választmánya