ETUC végrehajtó bizottsági ülés

Az elnök, Ignacio Fernandez Toxo megnyitotta az ülést, elfogadásra került a napirend és az előző testületi ülések beszámolói, majd bejelentette az irányító testületekben bekövetkezett változásokat. Ezt követően a főtitkár, Bernadette Segol bevezetője következett, aki az aktuális ügyekről számolt be.

ETUC végrehajtó bizottsági ülés

Első körben megköszönte a közvetlen munkatársai munkáját majd elsőként Görögországgal kapcsolatos állásfoglalással elfogadását javasolta. Másodjára a montenegrói helyzetet vázolta, ahol egy friss ETUC tagsággal rendelkező szakszervezeten (CTUM) belül a közelmúltban a helyi hatóságok pénzügyi visszásságokat tapasztaltak, a főtitkárt leváltották, ami egy sor erőszakos eseményt vont magával. Mr. Kekovic (UFTUM) kapta meg a szót, aki Montenegró szempontjából ismertette a helyzetet: a szakszervezeti politika háttérbe szorult, a korrupció előtérbe került az elmúlt években. Bernadett Segol válaszában ismertette, hogy a 2013-as CTUM kongresszus megválasztott főtitkárát (Marko Nikcevic-et) tekinti az ETUC a szervezet képviselőjének így ő marad az ETUC Végrehajtó Bizottság tagja hivatalosan.

Ezt követően a migráció kérdése került napirendre, azon belül is elsősorban az olaszországi helyzet. Az olasz kollégák 2015. június 26-ára Rómában demonstrációt szerveztek, valamint a helyszínen aláírást is gyűjtöttek az emberséges válaszreakciót sürgető petícióhoz. A résztvevők részéről egy hozzászólás volt, miszerint ijesztő az európai unió tagországainak összefogásának és szolidaritásának hiánya a témában és a szinte teljes figyelmen kívül hagyása a menedéket kereső embereknek a szenvedése. Az Európai Unió szociálpolitikai dimenziója további fejlesztésre szorul. Bernadette Ségol válaszában hangsúlyozta, hogy a szociális dimenzió az ETUC programjában továbbra is kimagasló helyen szerepel.

A finn képviselő ismertette, hogy egy új, minimum bért meghatározó kollektív szerződést fogadtak el a társadalmi partnerek. A munkanélküliség még mindig magas, ezért a béremelés mértéke igen alacsony - 16 EUR (a legkisebb keresetű dolgozók esetében) 0.03 % (minden munkavállaló esetében) havonta.

Az 5. napirendi pont az ETUC észrevételei a Bizottság „jobb szabályozás” javaslata kapcsán tett megjegyzések voltak.  Veronica Nilsson ismertette a tartalmát. A résztvevők részéről többen is hozzászóltak a napirendi ponthoz. Az általános vélemény, hogy az új szabályozási folyamat egyben jóval lassabb és bürokratikusabb is lenne, nagyobb hangsúlyt tenne hatástanulmányokra és értékelésekre, ami összességében véve negatív kihatással lenne a társadalmi partnerek munkájára is.

A délutáni szekcióban a 6. napirendi pont került megtárgyalásra, ami a kongresszusi felkészülésről szólt, köztük az ETUC leendő szerepéről és a Párizsi Kiáltványról. A belga szakszervezetek a 31 ponthoz, a munkaidőhöz szóltak hozzá, kifogásolták, hogy az ETUC munkaprogramjában ez nem szerepel. A hozzászólások között többek között az, is elhangzott, hogy a munkavállalók nem prekariátusok, legfeljebb a munka és az érte kínált bár az. Mivel több módosító javaslat is elhangzott, felvetődött annak kérdése, hogy kerüljön-e megszervezésre egy rendkívüli Végrehajtó Bizottsági ülés még a Kongresszus előtt.

Az alapszabály módosítása kapcsán a nemek elosztását tekintve elfogadásra került a női tagok számának növelése az elviekben. Mivel ennek gyakorlati megvalósítása nem egyszerű, 2019-re tűzte ki az ETUC a cél elérését. A fiatalok kérdésköre (megnövelt szavazati arány) még ennél is problémásabb, Bernadette Ségol a Végrehajtó Bizottság segítségét kérte ennek a megoldásában. A hozzászólások között többek részéről elhangzott, hogy a különböző csoportok szavazati kérdésével érdemes óvatosan bánni, mert a végén túl fregmentált lesz a rendszer a különböző érdekcsoportok sokasága miatt. Megoldásként hangzott el, hogy kapjanak részvételi, de nem megnövelt szavazati jogokat a különböző csoportok. A német szakszervezetek azonban pont az ellenkező javaslat hangzott el. A Fiatalok Bizottságának képviselője jelezte, hogy őket elsősorban a hatékonyság, társadalmi párbeszéd, szakszervezeti munka érdekli és csak másodsorban érdekli őket a szavazati arány.

A jelölések kapcsán a Visegrád csoport jelezte, hogy az ETUC-nak még soha nem volt kelet-közép európai elnöke, ezen nem ártana változtatni, és Josef Stredula visszalépésével ezt valahol ellentételezni kellene. Ezt az EPSU is támogatta, a kiegyensúlyozott nemek elosztásával együtt.

A kiválasztási folyamatot kritika is érte, a ciprusi szakszervezetek részéről. Bernadette Ségol és Luca Vinsentini válaszában hangsúlyozta a kiválasztási folyamat tisztaságát és átláthatóságát.

A második nap reggelére áttevődött a döntés a jelölések kapcsán. Bernadette Ségol ismertette a jóváhagyás folyamatát majd a következő pontra került a sor.

A 7. napirendi pont az ETUC felé fizetendő díjakról szólt. A vegyes összetételű pénzügyi bizottság többször ülésezett az elmúlt időszakban, hogy a legmegfelelőbb konstrukciót dolgozzák ki. Az országok csoportonként eltérő díjat fizetnek.

A 12. pontra ugorva Claudia Menner mutatta be a férfi és nők fizetése közötti különbségre kidolgozott terv első változatát, amelyben a kollektív szerződések szerepe kihangsúlyozódik. A tervben szó esik a kollektív szerződések tárgyalócsoportjának nemek szerinti kiegyensúlyozásáról, minimumbérről, nemi sztereotípiák hátrahagyásáról, bérek átláthatóságáról és részmunkaidőről is. (A riport 5 nyelven elérhető). A napirendi ponthoz meglehetősen sok hozzászólás érkezett. A Női Bizottság képviselője támogatta a tervet, hozzászólásában felhívta a figyelmet, hogy a nők esetében a kor egy hátrány, a férfiak esetében előny, egyes területeken nő a gyerekszegénység és a bérkülönbségek nem ugyanabban mértékben távolodnak egymástól. A svéd LO, a dán szakszervezetek és az angol TUC is támogatta a tervet. Ugyanakkor voltak olyan megjegyzések, miszerint egyes országokban egyszerűen nem támogathatóak (megvalósíthatóak) a javaslatok.

A 8. napirendi ponton belül Patrick Itschert beszélt elsősorban a 2015-2017 között esedékes társadalmi párbeszéd munkaprogrammal kapcsolatos tárgyalások előrehaladásáról és elmondta, hogy az adott körülmények között a legjobb eredményt érték el. A munkaprogram véglegesnek tűnő formájában az alábbi területek kerültek be:

 • aktív idősödés támogatása és intergenerációs megközelítés
 • munka és magán- valamint családi élet egyensúlyának jobb támogatása a nemek között bérkülönbségek csökkentése érdekében
 • mobilitás és migráció
 • befektetési csomagok és az ipari alapok megerősítése Európában
 • készségek a digitális társadalomban
 • aktív munkaerő-piaci eszközök
 • szakmai gyakorlat fejlesztése a fiatalok foglalkoztatásának növelése érdekében
 • elköteleződés a kapacitásépítés és a jobb implementációs eredmények mellett

A hozzászólók közül az egyik kritika az volt, hogy a tárgyalások eredménye semmire sem kötelezi a feleket.

Az Európai Társadalmi Párbeszéd keretében, a 2007-es munkaerő-piaci elemzés frissítésének 130 oldalas eredményét nem mindenki fogadta kitörő lelkesedéssel. Az EPSU jelezte, hogy az anyagot nem használják referenciaként egyébként sem a partnerek és a munkaadókra való nyomást inkább nemzeti szinten kellene gyakorolni, nem európai szinten. A felszólaló jelezte, hogy mivel nem megállapodásról van szó, nem a dokumentum elfogadása a megfelelő kifejezés, hanem az országoknak kell figyelmébe ajánlani. A szavazáskor ugyanakkor a többség elfogadta az elemzést.

A főtitkár a következő napirendi pont előtt napirenden kívül bejelentette, hogy Magyarország kerítés építését jelentette be Szerbia és Magyarország között, és jelezte, hogy az ETUC erre hivatalosan is reagálni fog.

A 9. pont Claudia Menneré volt újfent a szó, aki mondta, hogy egy ilyen megdöbbentő bejelentés után nehéz más témáról beszélni. A munkavállalók információs és konzultációs jogáról szóló irányelv esetleges módosítása kapcsán a hozzászólók elmondták, hogy egyes pontokon valóban erősítésre szorulnak a jogszabályok, elsősorban vállalati szintre vonatkozólag, illetve a három irányadó szabályozás a gyakorlatban gyakran nem alkalmazott még. Claudia a válaszában elmondta, hogy ő már a „fitness check„ szakaszában kapta meg a feladatot és elmondta, hogy a Bizottság részéről már egy ideje csúszik a társadalmi egyeztetés. Az ETUC nem konszolidációt szeretne elsősorban, mert nem célja hogy csupán a konszolidáció miatt három jogszabályból egy legyen.

A 10. napirendi pontot Jozef Niemecz prezentálta. A klímaváltozás kapcsán a COP 21 - világméretű egyezmény - aláírása 2015 decemberében esedékes Párizsban. Az ETUC az alábbi elveket fogja képviselni az egyeztetések során:

 • jogi elköteleződés minden szereplő részéről megosztva de saját felelősségi körben
 • az átmenetnek és tisztességes munkának szerepelnie kell a dokumentumban
 • egyenlőség, mint mérföldkő
 • minden csoport részvételének támogatása és elismerése
 • az emberi és munkavállalói jogok elismerése

A hozzászólások között az EPSU elmondta, hogy nem NGO hanem munkavállalói jogok védője az ETUC, a céloknak tisztának kell lennie. Többek között felszólalásban támogatta az elveket a DGB.

A 13. napirendi pontban szereplő, az Európai Bizottság digitális programjának megbeszélésére idő hiányában nagyon gyorsan került sor. Az ETUC hosszabb ideje foglalkozik a témával. A hozzászólások között szerepelt, hogy az adatvédelemre, a nőkre érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni, valamint érdemes a témakörre még nagyobb hangsúlyt fektetni a következő programozási időszakban.

A találkozót Bernadette Ségol a migráció témakörével zárta. Mivel a Bizottság igen aktív ezekben a napokban a témakörben, az ETUC megküldi a tagszervezeteinek a mobilitási csomagot, amire várja a szervezetek válaszát 2 héten belül.

 

 2015. június 18.