Bárány beadványát a Fővárosi Főügyészség elutasította

A VDSzSz Szolidaritás érdekvédelmi alelnöke a 2015. június 15-i elnökségi ülésen arról tájékoztatta az elnökség tagjait, hogy az ügyészséghez fordult a VDSzSz Szolidaritás gazdálkodásával kapcsolatban. Az ügyészséghez írott beadvány annyira titkos, hogy azt az elnökségi tagok sem kapták meg, így csak az ügyészségi válaszból lehet következtetni annak tartalmáról.

Bárány beadványát a Fővárosi Főügyészség elutasította

A Fővárosi Főügyészség tájékoztatásából kiderül, hogy Bárány Balázs Péter a VDSzSz Szolidaritás, a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szövetség, a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája, a Munka Világa Alapítvány ,a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, valamint a LIGA Akadémia Alapítvány szerződéses és gazdasági kapcsolatainak kivizsgálását kérte, és a Fővárosi Főügyészség fellépését kezdeményezte a kérelemben szereplő törvénysértések megszüntetése érdekében.

A Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya a kérelmet elutasította és egyidejűleg tájékoztatta a bejelentőt az alábbiakról:

  1. A VDSzSz Szolidaritás, mint szakszervezet felett a civil szervezetek működése feletti ügyészi ellenőrzés hatálya nem terjed ki. Emiatt a szakszervezet jogállású VDSzSz Szolidaritás működése ügyészi hatáskörben történő kivizsgálásra törvényes lehetőség nincs.
  2. Az ügyész a civil szervezetek mint jogi személyek működése felett gyakorol törvényességi ellenőrzést. A civil szervezetek vezetői, mint természetes személyek által a tisztségük gyakorlása során a szervezet vagy mások sérelmére elkövetett esetleges visszaélések, a vezetők személyes magatartása a jogi személy működése feletti törvényességi ellenőrzés tárgyát nem képezi.
  3. A jogi személy működésének törvényességi ellenőrzése a jogi személy magánjogi jogviszonyok alanyaként megkötött szerződései törvényességének, a jogi személy gazdálkodásának, továbbá a jogi személy szervei által hozott döntések célszerűségi, szakmai szempontú vizsgálatára nem terjed ki.
  4. Fentiek alapján a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája és a VDSzSz Szövetség, mint civil szervezetek szerződéses jogviszonyainak és gazdálkodásának törvényessége ügyészi törvényességi ellenőrzés tárgyát nem képezi, ezért a kérelemben foglaltak alapján a fenti szövetségek esetében törvényességi ellenőrzési eljárás lefolytatására és ügyészi fellépésre törvényes lehetőség nincs.
  5. A Munka Világa Alapítvány, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és LIGA Akadémia Alapítványra vonatkozóan a kérelmet elbírálásra, a büntetőjogi vonatkozásaiban történő állásfoglalásra a Fővárosi Főügyészség hatáskörrel rendelkező osztályai részéré továbbította.
  6. A Fővárosi Főügyészség tájékoztatását Bárány Balázs Péter 2015. június 29-én átvette, tartalmát megismerte.

Milyen érdekes, hogy másnap, az ATV-ben tett nyilatkozata során elfelejtette a nyilvánosságot erről a tényről tájékoztatni. Sőt, a riporter által feltett kérdésre úgy válaszolt, mintha az ügyészség válasza még nem érkezett volna meg.