Megkezdődött a szervezett aláírásgyűjtés a népszavazásért

A Győr-Moson-Sopron Megyei LIGA Szakszervezet megkezdte az aláírásgyűjtést a férfiak 40 éves munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásának lehetőségéért. Július 23-án a Győr, Hunyadi u. 9. sz. alatt, a buszpályaudvar aluljáró felőli részén várják azon állampolgárokat, akik támogatják a népszavazási kezdeményezést. A hétfői nap folyamán (július 27.) szintén kint lesznek a kollégák Győrött a Baross úton (sétálóutca), a Csónakos szobornál.

Megkezdődött a szervezett aláírásgyűjtés a népszavazásért

Népszavazás a 40 éves jogviszony utáni nyugdíjért - férfiaknak is!

A férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulásáért indított népszavazási kezdeményezés mögé felsorakozott a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MaSzSz) és a LIGA Szakszervezetek is.

A népszavazást Bodnár József, a Vasutasok Szakszervezetének tisztségviselője kezdeményezte magánemberként, aki a sajtótájékoztatón elmondta: sérti az esélyegyenlőséget, ha a társadalom egyik részének van ilyen kedvezménye, míg a másiknak nincs. Véleménye szerint meg kell szüntetni ezt a diszkriminációt úgy, hogy ne sérüljön a nők 40 éves jogviszonyra épített programja, hanem ezt a lehetőséget biztosítsák a férfiak számára is.

Kordás László, a MaSzSz elnöke hangsúlyozta: ha ki tudják bővíteni az aláírásgyűjtésre létrehozott, Harc a férfi 40-ért elnevezésű akciószövetséget más érdekképviseletekkel, civil szervezetekkel, sikerre tudnák vinni a népszavazás ügyét.

Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek elnöke kiemelte: a szövetség elnöksége egyhangúan döntött a kezdeményezésben való részvételről, amit vélekedése szerint a magyar társadalom is támogatni fog. Ma Magyarországon, az Európai Unióban nem engedhető meg, hogy „nem civilizált” esélyegyenlőtlenségek legyenek érvényben hosszú távon - mondta. Mintegy 150 milliárd forint az az összeg, amit évente a nők 40 év utáni nyugdíjba vonulására fizet ki a költségvetés - ismertette. Hozzátette: remélik, hogy a férfiak is hasonló mértékben részesülhetnek majd ebből. A szükséges forrást Gaskó István szerint a progresszív jövedelemadózás rendszerének visszaállításával lehetne biztosítani, ami legalább 500 milliárd forint többletbevételt jelentene évente.

Aláírásgyűjtés / tudnivalók

1., Országos népszavazás elrendelésére - kötelező erővel - az Országgyűlés által, az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése alapján, legalább 200 ezer választópolgár kezdeményezésére kerül sor.

Amennyiben ettől kevesebben, de legalább 100 ezer választópolgár kezdeményezi, a népszavazás elrendelhető.

Érvényes a népszavazás, amennyiben az összes választópolgár több mint fele érvényesen szavazott,eredményes pedig abban az esetben, ha az érvényesen szavazók több mint fele azonos választ ad a megfogalmazott kérdésre, mely esetünkben az alábbi:

Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés a nyugdíjjogszabályok megfelelő módosításával a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-től a férfiak számára is tegye lehetővé Magyarországon a nők számára biztosított kedvezményekkel történő nyugdíjba vonulás lehetőségét?”

2., Aláírásgyűjtés menete:

a.,

 • aláírások az aláírásgyűjtő ív hitelesítési záradékkal ellátott mintapéldányáról készült másolati példányokon gyűjthetők
 • az íven fel kell tüntetni:
  • a választópolgár részéről: családi és utónevét (neveit) olvasható formában, saját kezű aláírását, személyi azonosítóját (vagy magyar állampolgárságát igazoló okiratának számát) és anyja nevét
  • az aláírást gyűjtő személy részéről: nevét, személyi azonosítóját és az ívet saját kezű aláírásával látja el.

Az adatoknak és a feltett kérdésnek azonos oldalon kell szerepelniük!

A támogató aláírás később nem vonható vissza!

b., Az aláírásokat - meghatározott kivételekkel - bárhol lehet gyűjteni a választópolgárok zaklatása nélkül.

Az aláírásokért előnyt adni vagy ígérni tilos, ilyet a választópolgár sem kérhet, illetve fogadhat el!

c., A közterületen, kitelepülő-pultnál történő aláírásgyűjtés politikai kommunikáció, melynek korlátozása alapjogi korlátozásnak minősül. Az aláírásgyűjtés természetes közege a közterület. Az engedélyhez és díjhoz kötése szükségtelen korlátozásnak minősül. Erről döntött 2014-ben a Kúria, amely ugyan a választási eljárásra vonatkozik, a népszavazás ugyanakkor, mint a közhatalom gyakorlásának a közvetlen és alkotmányos eszköze, azonos elbírálásra jogosult.

FONTOS!

NEM LEHET ALÁÍRÁSOKAT GYŰJTENI AZ ALÁBBI HELYEKEN:

 • az aláírást gyűjtő és az aláíró munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetőleg munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 • tömegközlekedési eszközön,
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében,
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben.

3., A fentiekben részletezett szabályok megsértésével gyűjtött aláírások érvénytelenek!

4., Kérjük, hogy a megfelelően kitöltött aláírásgyűjtő íveket a LIGA Szakszervezetek postai címére juttassák el:

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

(Az ívek személyes leadása a fenti címen biztosított.)

Az aláírásgyűjtő ívek - a hitelesítést követően - 120 napon belül, egy alkalommal nyújthatók be a Nemzeti Választási Bizottsághoz ellenőrzésre.

Az összegyűjtött ívek benyújtását a szervezővel közösen a LIGA Szakszervezetek és a Magyar Szakszervezeti Szövetség végzi.


Letölthető dokumentumok:

Alairasgyujto_iv.pdf
nepszavazas_GYIK.pdf