Közös európai munkaerő-piaci elemzés és munkaprogram

Elkészült az Európai Szociális Párbeszéd keretén belül a munkaadók és munkavállalók tárgyalásainak eredményeképpen a közös európai munkaerő-piaci elemzés és elfogadásra került a társadalmi partnerek 2015-2017-re szóló közös munkaprogramja.

Közös európai munkaerő-piaci elemzés és munkaprogram

2015. július 13-án az Európai Szakszervezeti Szövetség és a reprezentatív európai munkaadói szövetségek közös sajtótájékoztatót tartottak, ahol röviden ismertették a 2015 és 2017 közötti időszakra érvényes, immár ötödik, közös „Partnerség a befogadó növekedésért és foglalkoztatottságért” elnevezést viselő munkaprogramjukat. A következő 2 évben az egységesen elfogadott prioritások - amelyet a munkaerő-piaci analízis is alátámasztott - az alábbiak lesznek:

-          aktív időskor segítése, generációk közötti megközelítés alkalmazása

-          az autonóm keretmegállapodások hatékonyabb implementációja

-          elköteleződés - a kapacitásfejlesztés elősegítésére és az elért eredmények hatékonyabb implementációjára (EU társadalmi párbeszéd)

-          munka, magánélet és családi élet jobb összehangolása, esélyegyenlőség: nők és férfiak közötti bérszakadék csökkentése

-          mobilitás és migráció

-          beruházási csomag, Európa ipari alapjainak megerősítése,

-          a digitális gazdasághoz szükséges képességek és az aktív munkaerő-piaci politikák fejlesztése,

-          szakmai gyakorlat - erősítése az ifjúsági foglalkoztatás növelésére

A munkaprogramot követően emutatásra került a foglalkoztatási helyzetelemzés, amely az Európai Társadalmi Párbeszéd keretein belül egy több mint egy éves munka eredményeként jött létre. A brüsszeli tárgyalásokon az Európai Unió tagországaiból egy-egy fő szakember vett részt munkaadói és munkavállalói oldalról (a magyar munkavállalói oldalt Kelemen Melinda, a LIGA Szakszervezetek munkaügyi kapcsolatok szakértője képviselte). Az előzményeket röviden összefoglalva elmondható, hogy 2007-ben a munkáltatókat (BUSINESSEUROPE, UEAPME és CEEP) és a munkavállalókat (ETUC) európai szinten képviselő szervezetek az Európai Társadalmi Párbeszéd keretein belül közös szakanyagot bocsátottak ki az akkor aktuális munkaerő-paci helyzetről. A több mint 60 oldalas közös anyagban az európai uniós országok munkaerőpiaci-helyzetének elemzésén túl megfogalmazásra kerültek a terület szakpolitikai kihívásai is. A társadalmi partnerek a szakmai anyagban közös ajánlásokat tettek a tagországok, az Európai Tanács és az Európai Bizottság felé. Az ajánlások az aktív munkaerő-piaci és gazdasági szakpolitikákat, a szociális biztonságot és befogadást, a munkaügyi szabályozást és munkaügyi kapcsolatokat (ideértve a társadalmi párbeszédet is) és a „flexsecurity”-t (rugalmas, ugyanakkor biztonságos munkaerőpiac és munkahelyek) érintették.

2013-ban a tárgyalások újrakezdődtek, mivel a korábbi szakanyag az Európai pénzügyi válság közepén íródott és már nem volt alkalmazható a jelenlegi helyzetre, ahol már a fő célok a válság hatásain túllendülve jobb és több munkahelyeket teremteni, az európai versenyképességet növelni és a befektetések és a növekedés visszaállítása. Az előkészítő üléseket követően magának az egyeztetésnek a folyamata az európai Társadalmi Párbeszéd Bizottság (SDC) 2013. június 27-ei ülésén kezdődött, ahol a felek megegyeztek abban, hogy a 2006-ban már alkalmazott eljárást követik újra. Ezt a szemináriumot követően kerül sor a munkaadókkal az első plenáris találkozóra 2013. október 8-án, amely találkozót havonta-kéthavonta egy-egy brüsszeli egyeztetés követte. A munkavállalók oldaláról az ETUC kutatóintézete, az ETUI (Európai Szakszervezeti Intézet) kutatói is tevékenyen résztvettek a folyamatban. A LIGA Szakszervezetek rendszeresen hírt adott a tárgyalások állásáról. A szakanyag hat témakörre terjed ki:

-          foglalkoztatás, befektetés, növekedés és versenyképesség

-          termelékenység, kutatás és fejlesztés, innováció, oktatás és képzés

-          munkaerő-piac

-          munkaügyi kapcsolatok

-          szociális védelem és kohézió

-          demográfiai váltás

A partnerek munkaprogramja és a szociális partnerek munkaprogramja angol nyelven letölthető a cikk végén.