A VDSzSz Szövetség felfüggesztette több vezető tisztségviselőjét is

A VDSzSz Szövetség Szövetségi Tanácsa a VDSzSz Szövetség Kongresszusánál kezdeményezi Bárány Balázs Péter érdekvédelmi alelnök, Halasi Zoltán felügyelő bizottsági elnök, Bernát Beatrix számvizsgáló bizottsági tag visszahívását. A Kongresszus döntéséig a Szövetségi Tanács fenti tisztségviselőket tisztségükből felfüggeszti.

A VDSzSz Szövetség felfüggesztette több vezető tisztségviselőjét is

A VDSzSz Szövetség 2015. július 20-i Szövetségi Tanács ülésén kizárta a VDSzSz Szolidaritás elnevezésű tagszervezetét, illetve a tagszervezte tagnyilvántartásából történő törléséről is döntött. A törlésről szóló határozat indoka az volt, hogy a tagszervezet önhibájából az Alapszabályban meghatározott tagdíjfizetési kötelezettségének a Felügyelő Bizottság felszólítása ellenére sem tett eleget.

A kizárást kimondó határozat indoka, hogy a VDSzSz Szolidaritás szándékosan olyan magatartást tanúsított, amely a Szövetség törvényes és alapszabályszerű működését megakadályozta. A tagszervezet alapszabálysértő tevékenysége Bárány Balázs Péter érdekvédelmi alelnök, Halasi Zoltán felügyelő bizottsági elnök, Bernát Beatrix számvizsgáló bizottsági tag magtartására vezethető vissza.

Halasi Zoltán, a VDSzSz Szolidaritás megválasztott elnöke, aki a Szövetség Felügyelő Bizottságának elnöke is egyben,- így a tagdíjfizetési felszólítás aláírója volt,- a levél aláírását követő napon videó felvételt tett közzé, amelyben kijelentette, hogy a Szövetség részére a tagdíjat nem fogják megfizetni a jövőben sem.

Bárány Balázs Péter a Fővárosi Főügyészséghez több beadványt írt, és büntető feljelentéseket is tett, mellyel a Szövetség törvényes működését megkérdőjelezte.

Bárány Balázs Péter levelében megfogalmazott, a Szövetség pénzügyi visszaéléseiről szóló állításaival kapcsolatban a Szövetségi Tanács megállapítja, hogy a VDSzSz Szövetség az Alapszabálya szerinti testületek által elfogadott költségvetés szerint gazdálkodott. A Számvizsgáló Bizottság a költségvetéseket minden évben elfogadásra javasolta. Ezen kívül nemcsak a VDSzSz Szövetség elnöksége, hanem a VDSzSz Szolidaritás elnöksége is tárgyalta, és egyhangú határozatával elfogadta. Mindkét testületnek Bárány Balázs Péter is a tagja volt.
A Szövetség működésével kapcsolatban a Számvizsgáló Bizottság általános ellenőrzéseket is tartott, és vizsgálata során a Bárány Balázs állításait alátámasztó szabálytalanságot, hiányosságot nem állapított meg.

VDSzSz Szövetség Szövetségi Tanács