Levél az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének

A LIGA Szakszervezetek tagszervezetének, a VDSzSz Szövetségnek egyik tagszervezete, a VDSzSz Szolidaritás 2015. május 7-én tartott eredménytelen elnökválasztását követően Bárány Balázs Péter, a VDSzSz Szolidaritás elnöki feladatait ellátva különböző eljárásokat kezdeményezett nemcsak a VDSzSz Szövetség ellen, hanem a LIGA Szakszervezetek illetve a Nemzeti Üdülési Alapítvány, a Munka Világa Alapítvány és a LIGA Akadémia Alapítvány ellen is.

Levél az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetének

Bár a Fővárosi Főügyészség Bárány Balázs Péter indítványainak többségét elutasította, a LIGA Szakszervezetek által elnyert TÁMOP projektek ügyében a NAV Közép-Magyarországi Igazgatósága hivatalból vizsgálatot folytat költségvetési csalás vétségének gyanúja miatt.

Bárány Balázs Péter a LIGA Tanács 2015. június 5-i és 2015. június 24-i ülésén az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete képviselőjeként kért szót, azonban nyilatkozataiból kiderült, hogy a VDSzSz Szolidaritás ügyében és tagjaként akar szólni, és a levezető elnök felszólítása ellenére sem hagyta abba az ODFSZ elnökeként megtartott - a VDSzSz lejáratására irányuló - előadását.

Bárány Balázs Péter emellett a VDSzSz ügyében levelet is írt a LIGA elnökének, amit az ODFSZ elnökeként írt alá.

A LIGA Szakszervezetek elnöksége állásfoglalást fogadott el, mely szerint „elfogadhatatlannak tartja, hogy a LIGA Szakszervezetek gazdálkodásáról valótlan állítások fogalmazódtak meg. A LIGA Szakszervezetek gazdálkodása a mindenkori jogszabályok figyelembevételével történik. A LIGA Szakszervezetek ellenőrző testületei és a projekteket ellenőrző külső szervezetek a gazdálkodás rendszeres ellenőrzése során nem állapítottak meg olyan hiányosságokat, melyek az állításokat alátámasztanák.

A megfogalmazott vádak nyomán kezdeményezett eljárásokban a LIGA Szakszervezetek együttműködik bármely eljáró hatósággal és az ellenőrzést végző egyéb szervekkel.

Bárány Balázs Péter ennek ellenére, az általa kezdeményezett eljárásokkal kapcsolatban, azok eredményének bevárása nélkül, a sajtót folyamatosan félretájékoztatta, és ezzel nemcsak az általa gyanúba kevert VDSzSz Szövetséget, és a LIGA Szakszervezeteket járatta le, és tüntette fel olyan színben, mintha állításai megalapozottak lennének, hanem az egész magyar szakszervezeti mozgalomba vetett közbizalmat megingatta.

Az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete az eltelt több mint két hónapban nem határolódott el elnöke magatartásától, amiből azt feltételezhető, hogy Bárány Balázs Péter az ODFSZ felhatalmazása, de legalábbis egyetértése alapján járt el a LIGA Szakszervezetek sérelmére.

Ugyanakkor az ODFSZ honlapján olvasható nyilatkozat, miszerint átlátható, nyitott szervezetként szeretne működni, ezért megosztja honlapján levelezését, arra enged következtetni, hogy a tagság tisztában van elnöke tevékenységével, mégis, a VDSzSz ügyében született ODFSZ elnöke által jegyzett levelek nem olvashatóak ezen a honlapon.

A helyzet mielőbbi tisztázása és a LIGA Szakszervezeteknek okozott további károk megelőzésének érdekében a LIGA arra kéri az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezetét, hogy határolódjon el elnöke szakszervezet-ellenes kijelentéseitől és cselekedeteitől.