A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár üzleti jelentése

2014-ben a Magyar Nemzeti Bank átfogó vizsgálatot tartott a pénztárnál, mely ellenőrzés során pénzügyi és számviteli hiányosság megállapítására nem került sor. A gazdálkodási tevékenységet értékelve kedvező, hogy az új belépő pénztártagok száma és a tagdíjbevétel is meghaladta a tervezett mértéket. A beszámolási időszakban a pénztártagok egyéni számláján felosztott hozam 1,4 milliárd Ft, a nettó hozamráta értéke 6,36% volt. A Nyugdíjpénztár átlagos nettó hozamrátája az elmúlt tíz évben 6,95 %. A Vasutas Nyugdíjpénztár beszámolási időszakot záró taglétszáma 22.581 fő, vagyona 24,9 milliárd Ft.

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár üzleti jelentése

A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár jövőbeni működése szempontjából egy pozitív folyamat indult el a legnagyobb munkáltatók részéről, amely a jövőt illetően kedvezően befolyásolja majd a munkavállalók öngondoskodási törekvéseinek erősítését. A MÁV csoport a Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszer keretösszegén felül 2014. január 1-jétől az alapbér 2 %-át, GYSEV Zrt. a cafeteria kereten felül az alapbér 3,5 %-át és a Rail Cargo Hungaria Zrt. az alapbér 0,75 %-át tagdíj kiegészítésként átvállalja.