Szeptember 15. – A demokrácia nemzetközi napja

AZ ENSZ Közgyűlése 2007 novemberében fogadott el konszenzusos határozatot e nap megünnepléséről. Habár a demokráciát a világ számos pontján különbözőképpen értelmezik, abban valamennyi parlament egységes, hogy elfogadják az ENSZ alapértékeit, a demokratizálódás folyamatának előmozdítását és az emberi alapjogok tiszteletben tartását.

Szeptember 15. – A demokrácia nemzetközi napja

Az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1948) leszögezi: „Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van." Az ENSZ egyik jelentős vívmánya az emberi jogokra vonatkozó törvények átfogó rendszerének megalkotása volt, melyhez a világ valamennyi nemzete csatlakozhat.

A magyar Országgyűlés 2008. szeptember 15-én fogadta el azt a határozati javaslatot, amely Magyarországon is a demokrácia nemzetközi napjává avatta szeptember 15-ét.

A Magyar Alkotmánybíróság ezen a napon hozta meg döntését, hogy egy a Kúria által jóváhagyott népszavazási kérdést, amelyhez már tízezrével gyűltek össze támogató aláírások, mégsem engedélyez.

A népszavazás a közvetlen demokrácia gyakorlásának legalapvetőbb eszköze, ahol az állampolgárok közvetlenül dönthetnek sorsukról.