Európai munkaügyi kapcsolatok kisokos - Szlovákia

Az országos szintű társadalmi párbeszéd rendszere a környező országokban elég eltérő lehet, így mindenképpen csak tanulhatunk az egyes variációk előnyeiből és hátrányaiból. Cikksorozatunkban egy-egy ország rendszerét tekintjük át.

Szlovákia

1. Országos szintű érdekegyeztetés

Szlovákiában van országos szintű háromoldalú társadalmi párbeszéd. A Szlovák Köztársaság Gazdasági és Társadalmi Tanácsa (GTT) 2007 óta formális intézményi keretek között működik (103/2007-es törvény a háromoldalú konzultációról). A GTT mellett létezik egy szélesebb tagsági körű (tagjai például az egyházak, civil szervezetek) Szolidaritás és Fejlesztési Tanács is.

2. Kikből állnak ezek a fórumok?

A GTT-ben a munkavállalók (Szlovák Szakszervezeti Szövetség), a munkaadók (Szlovák Munkaadók Szövetsége és a Munkaadók Országos Szövetsége), valamint a szlovák Kormány képviseli magát. Mindegyik oldal 7-7 fővel vesz részt (összesen 21 fő). A tagság nem helyettesíthető, a havi üléseken a tagoknak a részvétel kötelezően elvárt.

3. Országos reprezentativitási kritériumok

Ahhoz, hogy a szakszervezeti oldal képviselni tudja magát ezen a platformon, országosan reprezentatívnak kell lennie. A reprezentativitáshoz több ágazatban is jelen kell lennie a tagszervezetei által, és legalább 100 000 fős tagsággal kell rendelkeznie.

4. Tevékenységi kör

A GTT véleményeket és ajánlásokat vitat meg gazdasági és társadalmi, valamint foglalkoztatási témakörökben, valamint egyezségeket köt

Közös véleményt formál és ajánlásokat ad az állami büdzsé kapcsán.

Közös álláspontokat alakít ki olyan törvénytervezetek kapcsán, ami gazdasági, társadalmi, foglalkoztatási és béreket illető relevanciával bír.

5. Alapadatok

Teljes lakosság: 5,397,036 (2011, népszámlálás)

Foglalkoztatási ráta: 61 % (2014, Eurostat)

Foglalkoztatottak száma: 2.349.2 (ezer) (2014, Eurostat)

Országosan reprezentatív szakszervezeti konföderációk (1): Szlovák Szakszervezeti Szövetség (KOZ SR)

Szakszervezeti tagság: kb. 17 % (legfeljebb)

Kollektív szerződési lefedettség: kb. 35 %

Kollektív tárgyalások meghatározó szintje: ágazati és vállalati

Munkahelyi érdekképviselet: szakszervezet és üzemi tanács

Igazgatótanácsi részvételi forma: van, állami és magántulajdonú vállalatoknál is

Vállalatirányítási struktúra: duális (kétszintű: igazgatótanács és felügyelőbizottság)

 

Kelemen Melinda