Sikerre vezetett az egyeztetés - megszűnt a sztrájkveszély

Az NFM részéről egyértelműen megfogalmazódott, hogy a korábban vitára okot adó csoportos létszámleépítésről és bértömeg csökkentésről nem született döntés, annak híre félreértésen alapult. A minisztérium felkérte a Szakszervezeti Szövetséget, hogy vegyen részt az általa megadott szempontrendszer szerinti, hatékonyság javítását célzó reorganizációs terv előkészítésének folyamatában.

Sikerre vezetett az egyeztetés - megszűnt a sztrájkveszély

A Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége /VKDSZ/ Fürjes-Gábor József elnök által vezetett tárgyaló delegációja - Halasy Károly VKDSZ főtitkár, Pintér Lajos Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. munkahelyi szakszervezetének titkára, Iván Gábor a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. VKDSZ munkahelyi szakszervezetének titkára, Miskéri László a VKDSZ felügyelőbizottságának elnöke, valamint dr. Nagy Zoltán az ÉDV Zrt. központi üzemi tanácsának elnöke - a tegnapi napon egyeztetést folytatott a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban.

A szakmai egyeztetés központi témája volt a kollektív vitát kiváltó, az állami vízmű-társaságok munkavállalóit érintő reorganizációs elképzelésekben szereplő tervezett létszám és bérintézkedés. Az egyeztetésen az NFM képviseletében dr. Boros Anita vagyonpolitikáért felelős helyettes államtitkár irányításával részt vett dr. Szivek Norbert a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója és dr. Makai Martina zöldgazdaság fejlesztésért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár.

A Magyar Víziközmű Szövetséget Kurdi Viktor elnök és Nagy Edit főtitkár képviselte. A MAVÍZ elnöke hangot adott annak a szakmai véleményének, hogy a felvetett problémák az egész ágazatot érintő feladatmegoldást igényelnek.
Az NFM részéről egyértelműen megfogalmazódott, hogy a korábban vitára okot adó csoportos létszámleépítésről és bértömeg csökkentésről nem született döntés, annak híre félreértésen alapult. Erre tekintettel a szakszervezet delegációja a további tárgyalások sikere érdekében, elősegítve a konstruktív együttműködést, intézkedik a korábban meghirdetett sztrájkhelyzet felfüggesztéséről.

A minisztérium felkérte a Szakszervezeti Szövetséget, hogy vegyen részt az általa megadott szempontrendszer szerinti, hatékonyság javítását célzó reorganizációs terv előkészítésének folyamatában. Felajánlotta a további ütemezett konzultáció lehetőségét, melyet a szakszervezet elfogadott.

A szakszervezeti delegáció vezetője kifejtette azon álláspontját, hogy továbbra is központi feladatának tekinti a hosszú távú foglalkoztatással összefüggő háromoldalú ÁGAZATI megállapodás megkötését.