Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 13. kongresszusa

Az ETUC 13. kongresszusa 2015. szeptember 29 - október 2. között Párizsban kerül megrendezésre. A kongresszus előkészítését az ETUC titkársága és a Kongresszus Előkészítő Bizottság (CPC) végezte, melynek tagjait a tagszervezetek, és az európai ágazati szervezetek delegálták. A dokumentumtervezeteket a CPC és az ETUC VB vitái alapján a Titkárság véglegesítette, és az ETUC Végrehajtó Bizottság hagyta jóvá a júniusi ülésén.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC) 13. kongresszusa

A végleges változatba beépültek a magyar javaslatok is, többek között a dolgozói szegénység - minimálbér kérdése; a demokratikus jogok, a jogállamiság, a munka világának demokráciája, a munkaegészségügy fontosabbá tétele is. A LIGA Szakszervezetek szakértői munkájának eredményeként megszületett javaslatok több ponton beépítésre kerültek az anyagba.

Három kongresszusi dokumentum kerül elfogadásra, a „Párizsi Kiáltvány”, az „ETUC Akcióprogram a 2015- 2019 időszakra” és az „ETUC szerepe 2015-2019 között” című dokumentum.

A Párizsi Kiáltvány (13 oldal) a 118 oldalas Akcióprogram összegzése, mely a politikai döntéshozókhoz és a szakszervezeti tagsághoz szól, valamint az ETUC ezt fogja a média számára is elérhetővé tenni. A Kiáltvány címe: „Szolidaritásban kiállunk az európai minőségi munkahelyekért, a munkavállalói jogokért és egy igazságos társadalomért”.

Fejezetei:

  • Egy erős gazdaság, mely az embereket szolgálja
  • Erősebb szakszervezeteket a demokratikus értékekért és a demokráciáért a munka világában
  • Ambiciózus alapvető szociális normák

A kongresszuson a véglegesített napirend szerint részt vesz és felszólal Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Francois Hollande, francia elnök, Marianne Thyssen, foglalkoztatási és szociális biztos, Guy Ryder, az ILO főigazgatója, Marcus Beyrer, a BusinessEurope főigazgatója, Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke, valamint a partner nemzetközi szakszervezetek vezetői. Előadást tart Nicolas Schmit, a luxemburgi elnökség munkaügyi minisztere, és Thomas Piketty professzor.

A kongresszusi dokumentumok vitáira pillérenként és panelvitákban kerül sor, ezekbe a tagszervezetek minél szélesebb köre kerül bevonásra. A magyar tagszervezetek részéről a szociális párbeszéd panelben Palkovics Imre fog részt venni.

A kongresszus szavaz a vezető tisztségviselőkről (elnök, titkárság, számvizsgálók). A különböző jelölésekről a Jelölőbizottság a júniusi VB ülésen tett jelentést, amit a VB elfogadott, így ez a lista kerül a kongresszus elé.

A VB a márciusi ülésén szavazott a főtitkár jelöltről, aki Luca Visentini (olasz UIL, eddigi ETUC titkár) lett.