A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség főtanácsának ülése

A LIGA Szakszervezetek képviselte volna Magyarországot az ITUC főtanácsának ülésén, miután a 2014-es kongresszuson Gaskó Istvánt megválasztották a főtanács tagjának (póttag Székely Tamás). A világ szakszervezeteit tömörítő szövetség főtanácsa évente egyszer ülésezik, általában rotálva a kontinensek között, hogy mindenkinek legalább egyszer relatíve közel legyen a saját országához az ülés.

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség főtanácsának ülése

Idén Braziliában találkoznak a világ szakszervezeti vezetői, hogy olyan kérdéseket vitassanak meg, mint a munkavállalói jogok erősítése, a nemzetközi pénzügyi intézményekkel és munkaadókkal szembeni egységesebb fellépés, az érdekérvényesítés erősítése, illetve általában a demokrácia, a demokratikus alapjogok terjesztése és védelme.

Címszavakban az ülés témái:

  • Veszélyben a demokrácia, az emberi jogok és a szociális jogok
  • Veszélyben a munkavállalói jogok - a vállalatok erejét mérsékelni kell
  • Nemzetközi pénzügyi intézmények és a munkaadók örök harca a munkaerő-piaci intézményekkel
  • A munkaerőpiac szerkezeti reformja bizonytalan munkahelyeket teremt
  • A demokrácia gyengének bizonyul a rabszolgaság eltörlésére, illetve a jogalapú társadalmak szempontjából
  • A nemzetközi intézmények nem szerepelnek jól úgy, mint geopolitikai gazdasági érdekeket szolgáló döntéshozók, és ez veszélyezteti a békét, a demokráciát, az emberi jogokat és a társadalmi igazságosságot.

Az ITUC egyik fő célja, hogy erősítse, növelje a szakszervezetek erejét, amit csak úgy lehet elérni, ha sikerül újragondolni azon kérdéseket, melyek az emberek életét, életminőségét nagymértékben befolyásolják, különös tekintettel a bérekre, biztonságra, munkahelyek védelmére, jogaikra és szociális védelmükre.

Prioritások az ITUC főtanácsa előtt

• Migráció kérdése
Nemzetközi szinten 232 millió munkavállalóról beszélhetünk. Egy már létező, átfogó, a migráns munkavállalók jogait védő nemzetközi szabályozási keret ellenére a jogalkalmazás ezen a területen nagyon gyenge (egyenlő bánásmód hiánya és diszkrimináció mentesség). Az ITUC különös figyelmet szentel ennek a területnek, fontosnak tartja a migráns munkavállalók jogainak védelmét, azt, hogy egyenlő bánásmódban legyen részük és jogvédelmet kapjanak. Nélkülözhetetlen a migráció kérdésének jogi alapon történő szabályozása.

• Veszélyben lévő országok
Ebben az ITUC programban tételesen fel vannak sorolva azon országok, amelyekben különös mértékben sérül a demokrácia intézménye és a jogbiztonság. Az idén a tíz legrosszabb helyzetben lévő ország: Fehéroroszország, Kína, Kolumbia, Egyiptom, Guatemala, Pakisztán, Katar, Szaud-Arábia, Szváziföld, Egyesült Arab Emirátusok).

• Számolj Velünk!:
Szakszervezeti szinten női munkavállalókról 40% arányban beszélhetünk, 15%-ban említhetünk nőket döntéshozó szerepben. A szakszervezetek megerősítéséhez minden szinten nélkülözhetetlen a nők arányos képviselete (azonos jogok!).

• Háztartási alkalmazottak
A 189. ILO egyezményt 15 ország ratifikálta, többen fogadtak el munkaügyi reformokat és kollektív tárgyalásokat is folytattak a háztartási alkalmazottak érdekében.100 ezren váltak szakszervezeti taggá és megalakult a Háztartási Dolgozók Nemzetközi Szövetsége 12 országban, 12 szakszervezettel.

Fontos látni, hogy az ITUC globális szinten tekint a problémákra, így nem meglepő, hogy hozzávetőlegesen 2.9 milliárd munkavállalóval számol, de mindössze 60 %-uknak van rendezett munkaviszonya, jóllehet mind bizonytalanabb kilátásaik vannak a munkahelyüket illetően. A maradék 40% feketemunkás: szabályok, minimálbér, jogok és szociális védelem nélkül.

630-ITUC.png

630-ituc-nc2-2-en.jpg