Kirúgták a kutakodó érdekvédőt

Csak azután jött rá a Dél-alföldi Közlekedési Központ menedzsmentje, hogy eggyel kevesebb tagja van az üzemi tanácsnak, miután a testület újra Hoffmann Antalt jelölte a felügyelőbizottság tagjának, akinek feljelentése nyomán több százmillió forint értékű hűtlen kezelés miatt nyomoz a rendőrség.

Kirúgták a kutakodó érdekvédőt

Már a feljelentésben jelezte Hoffmann Antal, a Dél-alföldi Közlekedési Központ (Dakk) szakszervezeti vezetője, hogy Fekete Antal, a cég 2013-ban kinevezett vezérigazgatója „elindított egy kirúgási folyamatot" vele szemben. Mint arról beszámoltunk, Hoffmann, aki a cég felügyelő bizottságának is tagja volt, vállalati kisrészvényes és a Dél-alföldi Közlekedési Szakszervezet (DAKSZ) első számú vezetője, azt tapasztalta, hogy a vállalat beszerzései során többször a tényleges piaci árnál lényegesen többet fizetnek ki bizonyos cégeknek - például buszbérlés, használt autóbuszok vásárlása, a vezetőknek vásárolt személygépkocsik, illetve fitnesztermi kondigépek esetében.

2015. július 24-én indoklás nélkül felmondták Hoffmann Antal munkaviszonyát. Ez ellen indított munkaügyi pert, amelynek csütörtökön tartották az első tárgyalását a Gyulai Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. Noha indoklás nélkül mondták fel az állását, indoklásul mégis beleírták, hogy az általa betöltött munkakör - amelyre a szakszervezeti tisztség miatt munkaidő-kedvezmény illette meg - átszervezéssel megszűnik.

A felügyelő bizottság (fb) munkavállalói képviselőjét az üzemi tanács (üt) jelöli. Az üt-választás eredményét 2015. március 31-én hirdették ki. Megválasztották az elnökét, mindkétszer bejelentették az eredményt Fekete Antal vezérigazgatónak. Nem jelzett kifogást. Május 18-án az üt ügyrendet alkotott, és felügyelőbizottsági tagot jelölt. A lista elején Hoffmann Antal állt, aki így akkor is tagja lett volna az fb-nek, ha az a létező legkevesebb, három tagból áll. A Dakk humánpolitikai igazgatója és a tulajdonos Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. portfóliómenedzsere kérte is Hoffmannt, hogy adja be az fb-tagsághoz szükséges önéletrajzot, vagyonbevallást és összeférhetetlenségi nyilatkozatot, aminek ő eleget is tett.

Június 2-án azonban mind a vezérigazgató, mind a Nemzeti Vagyonkezelő illetékes vezetője hirtelen rájött, hogy a márciusban megválasztott, és addig általuk is legitimnek tartott üzemi tanácsnak nem 13, hanem csak 12 tagja van. Így a dolgozói fb-tag jelölését visszamenőleg érvénytelennek nyilvánították, az üzemi tanácsot pedig nem megalakultnak tekintették. Ezzel el lehetett érni, hogy ha az üzemi tanács létre sem jött, akkor nem jelölhette a cégvezetés ügyeit az ügyészséggel vizsgáltatni akaró Hoffmant a felügyelőbizottságba, hogy ő ott hozzájuthasson a legfontosabb vállalati információkhoz, dokumentumokhoz. Mellesleg, abban az ügyben is per van folyamatban, azóta sem működik üzemi tanács a Dakk Zrt.-nél, amelynek így a felügyelőbizottságában sincs munkavállalói képviselő.

Fekete Antal vezérigazgató az év folyamán több levélben követelte, hogy a Dél-Alföldi Közlekedési Szakszervezet, amelynek Hoffmann a titkára, jelölje meg, kik a védettséget élvező dolgozók. Válaszoltak neki, de újabb és újabb leveleket küldött. Később a Dakk ezzel megbízta a szegedi Bródy Ügyvédi Irodát - válaszadásra Hoffmann pedig a Liga Szakszervezetek jogi irodáját.

Hoffmannt végül arra hivatkozva bocsátották el, hogy a munkajogi védettsége igazolására nem került hitelt érdemlően, a jogvesztő határidő letelte előtt sor. Noha a szakszervezet székhelye a Dakk székházában van, és a cég vezetői pontosan tudták, hová kell címezni a levelet, ha már egy közeli szobába postán és tértivevénnyel adták fel, az elsőt mégsem a szakszervezet irodájába, hanem Hoffmann helyettesének nevére és lakására címezték, ahol annak fia július 15-én jóhiszeműen átvette, és aláírta a tértivevényt.

Vélhetően azt is tudták, hogy Hoffmann szabadságon van, és külföldön tartózkodik, de a szakszervezet címére érkező leveleket átveszi egy kézbesítési megbízott, aki a levél egy másik példányát 17-én fel is vette a postafiókból. Hoffmann Antal 22-én érkezett haza, akkor ismerte meg a levél tartalmát. A szakszervezet 24-én tartott küldöttgyűlést, amelyen határozatot hozott, hogy nem járul hozzá vezetője munkaviszonyának megszüntetéséhez. Ezt e-mailben azonnal közölték a cég vezetőségével, és azonnal postára adták az erről szóló levelet is, ott azonban diadalmasan felmondtak, arra hivatkozva, hogy a helyettes már kilenc napja átvette a levelet, holott nyolc nap a jogvesztő határidő.

Előzőleg a LIGA Szakszervezetek hivatalos levélben igazolt minden kért adatot a Dakk által megbízott Bródy Ügyvédi Irodának, benne azt is, hogy Hoffmann Antal munkaügyi védettség alatt áll. Az ügyvédi irodában azonban nem vették át a tértivevényes levelet, amelyet a posta több hét múltán „nem keresték” jelzéssel vitt vissza. A LIGA a visszaérkezett levelet elküldte Fekete Antal vezérigazgatónak.

Hoffmann Antal szerint a felmondás jogellenes és érvénytelen. A bíróság bizonyítási eljárást rendelt el, és elnapolta a tárgyalást.