Érdemes szakszervezeti tagnak lenni! - Elkészült az EVDSZ belső felmérése

Összegzésként elmondható, hogy a vizsgálat eredményei alapján a szakszervezeti tagok és a potenciális tagok 89,6% tudja, hogy az EVDSZ a LIGA konföderáció tagja és közel 60 %-a ezt kérdést stratégiailag is fontosnak tartja.
A felmérést 2014 októberében az EVDSZ kezdeményezte annak érdekében, hogy valós képet kapjanak arról, hogy a szakszervezeti tagok és nem tagok mennyire ismerik a Szövetséget, annak munkáját, illetve, hogy felmérjék igényeiket. A felmérés 2015. tavaszán zajlott.

Érdemes szakszervezeti tagnak lenni! - Elkészült az EVDSZ belső felmérése

A megkérdezett tagság túlnyomó többsége egyszerre érzékeli a megosztottságot és az együttműködést, látják a széttagoltságot és csak kevesen az egységet. A szektorális érdekegyeztetés rendszerének működését közepesnek értékelik.

A képzéseket és konferenciákat a résztvevők hasznosnak ítélik. A tagság egyértelműen tudja, hogy a szakszervezet tárgyalásokat folytat, ágazati demonstrációkat szervez, aláírásokat gyűjt, többsége olvassa a Forró Drótot, és ismeri a helyi demonstrációkat ugyanakkor csak harmadához jutnak el a konföderációs, nemzetközi és jogszabályi kérdésekben végzett tevékenységek hírei.

A válaszadók túlnyomó többsége tudatában van annak is, hogy a konfliktusok többségét a szakszervezetnek sikerül tárgyalások útján megoldania. A válaszadók az EVDSZ érdekérvényesítő képességét jónak értékelték.

Kommunikációs kérdésekre adott válaszokból egyértelműen kitűnik: a bizalmiak munkája elengedhetetlen és meghatározó! Az információ átadás során kiemelkedően jól teljesítenek a Forró Drót és a bizalmiaktól megkapott információk, míg a munkatársak harmada egymástól és egyéb lehetőségek (e-mail, honlap, szórólap, facebook stb.) útján informálódik.

A tagok többsége tudatában van annak, hogy a szakszervezet a tagdíjakból gazdálkodik, de ezt mindenképpen tovább kell tudatosítani. Rendkívül kedvező megítélést kapott a tagdíjfizetés kérdésköre, hiszen a válaszadók kétharmada az „ár-érték” összehasonlításban kifejezve arányosnak ítélte meg a tagdíj mértékét.

Szintén fontos kiemelni, hogy a kérdőívekre érkező válaszok arra is rámutattak, hogy a válaszadók többsége az érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenység mellett, a bértárgyalásokon és a kollektív jogok területén elért eredményeket említi az első helyen, mint legfontosabb szolgáltatását a szakszervezetnek.

Továbbiakban is fontos feladat: még jobban megismertetni az EVDSZ-t, annak tevékenységét, elért eredményeit és az általa biztosított szolgáltatásokat.

Mindkét kérdőívből tanulságként szűrhető le, hogy a munkavállalók igénylik a tájékoztatást, ezért is fontos feladat annak további minőségi és mennyiségi javítása mind ágazati, mind tagszakszervezeti szinten. A további célok elérése érdekében sokat segíthet: a válaszadók véleményének még szélesebb körű megismerése, fórumokon való részvétel szélesítése, az EVDSZ dokumentumainak és döntéseinek szélesebb körű megismertetése.

Az elért eredmények bemutatása mellett még több információt várnak a válaszadók a kedvezmények, szolgáltatások bővítéséről igénybevételének módjáról és lehetőségéről, a jogosultak köréről.

Az együttműködést mind a tagok, mind a tagsággal nem rendelkezők közösségi programokkal, közösségépítő rendezvényekkel, közös szabadidős tevékenységek biztosításával kívánnák erősíteni.