ITUC PERC Női Bizottság: „Számoljatok velünk” kampány-szeminárium

Az ITUC PERC Női Bizottsága és a FES által szervezett „Számoljatok velünk” elnevezésű kampány-szeminárium olyan országok képviselőinek a bevonásával került megrendezésre, akik nemzeti szintű szövetségei korábban csatlakoztak a kampányhoz. A LIGA 2014. januárjában csatlakozott.

ITUC PERC Női Bizottság: „Számoljatok velünk” kampány-szeminárium

A nemzetközi kampány célkitűzései a között szerepel a nők vezető testületekben való részvételének erősítése és a női szakszervezeti tagok számának emelése. Azok a szervezetek, akik csatlakoztak célul tűzték ki, hogy 2018-ra a döntéshozó testületükben a nők aránya eléri legalább a 30%-ot és ugyaneddig a határidőig 5%-al növelik a női tagság számát. Ambiciózus célkitűzésnek tűnhet a vállalás, de meg kell említenünk, hogy a LIGA legutóbbi Kongresszusa 3 nőt is választott az elnökség soraiba, míg korábban nem volt nő ebben a testületben. Ez arányaiban azt jelenti, hogy a nemek kiegyensúlyozottságát figyelembe véve 23%-os szervezetünkön belül a női képviselet a döntéshozatalban. A fennmaradó 7%-os elmaradást a következő kongresszusig kellene ledolgoznunk, vagy feljavítatunk. További két női vezető bevonásával már meg is haladnánk a vállalást és elérnénk a 33%-ot. Addig azonban sok tényező befolyásolja még a kérdést.

A szeminárium célja éppen az volt, hogy a hátralévő két évben segítséget adjon a szervezetek számára, abban hogy kialakítsanak egy akciótervet, ami mentén megvalósíthatóak a célkitűzések. A projektet Marike König vezeti az ITUC-nál. Marike ismertette a pontos felhívást és bemutatta, hogy jelenleg 99 ITUC tagszervezet csatlakozott a kezdeményezéshez. Ez nem végleges szám, mivel folyamatosan törekednek újabb és újabb szervezetek bevonására. Ez azért is fontos, mert az ITUC 2014-es Kongresszusa kiemelt kampányként tekint erre és a célkitűzési hűen tükrözik az ITUC Alapszabályában leírtakat, mely szerint törekedni kell arra, hogy a döntéshozó testületekben a női részvétel a 30%-ot elérje, minden szinten. Azokban a testületekben, ahol tagszervezetenként csak egy delegált vehet részt ott a helyettese a másik nem tagjai közül kell, hogy kikerüljön. Ahol pedig tagszervezetileg több delegált képviseli a szervezetet a résztvevők fele-fele arányban kell, hogy tükrözzék a nemi összetételt. Az esemény során több résztvevő ismertette futó nemzeti szintű kampányát.

A kérdés sokkal összetettebb annál, hogy kizárólag kvóták kitűzésével megvalósítható lenne. Éppen ezért sorra kell vennünk azokat a nőket célzó kampányokat, amelyek segítséget adnak abban, hogy a megfelelő képességekkel és készségekkel rendelkező nő eljuthasson a vezető szintekig. A „Tagságtól a vezetésig” elnevezésű ETUC kampányt Cintia Centi mutatta be. A kampány főként azokra a prioritásokra fókuszál, amelyek segítségével bátortani és képezni lehet a nőket. Több kampány célkitűzéseit vegyítve megvalósíthatóbbá válnak az egyek részcélok.

A Kvóta tehát nem egy végső megoldás a női részvétel növelésére, hanem egy eszköz annak érdekében, hogy a demokratikus jogok kiteljesedjenek. Alapvető alkotmányos jogként lefektetett fundamentum minden Európai országban a nők és férfiak egyenlősége. Egész addig ez egy be nem teljesült alapvetés, amíg a nők ugyan 52%-át adják az európai össztársadalomnak, 44%-át a szakszervezeti tagságnak, de döntések során alig képviseltetik magukat az illetékes testületekben.

Szabó-Zsura Brigitta