PDSZ tizenkettedik kongresszusa: 14+1 határozat

A PDSZ november 21-én megrendezett XII. kongresszusa egy napirend előtti és tizennégy határozati javaslatot fogadott el. A MÚOSZ székházában megrendezett eseményen éles és rendkívül terebélyes vita bontakozott ki több kérdésben is, ezért a munkát felfüggesztették és februárban folytatják. Akkor történik meg a tisztségviselő-választás is.

PDSZ tizenkettedik kongresszusa: 14+1 határozat

1. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a Kormányzatot, hogy haladéktalanul kezdje meg a pedagógus munkaterhelés vizsgálat előkészítését, melybe vonja be az érdekvédelmi szervezeteket is. A vizsgálatot folytassák le - legkésőbb - 2016 tavaszán, s a kapott eredmények figyelembe vételével készítsék elő a 2016/2017-es tanévet!

2. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a Kormányzatot a pedagógus életpályamodell azonnali átdolgozására. A jelenlegi szabályozás negligálja a 2013 szeptember elseje előtti végzettségeket, tapasztalatot, tudást. Így alkalmas a pedagógus társadalom megosztására és a pedagógus társadalom mélységes lenézéséről tanúskodik, ez elfogadhatatlan, és etikátlan!

3. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a Kormányzatot a pedagógus - szakmai-ellenőrzési és értékelési rendszer azonnali átdolgozására! Az életpályamodell részét képező jelenlegi szabályozás szakmaiatlan, a valódi pedagógusi értékek kimutatására alkalmatlan!

4. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a Kormányzatot a közoktatásban dolgozó - nem pedagógus végzettségű - munkavállalók bérének haladéktalan és jelentős emelésére!

5. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a Kormányzatot, hogy kezdeményezze a KLIK megszüntetését! Az eddig eltelt két esztendő alatt a Klebelsberg Intézményfenntartó hibát, hibára, kudarcot - kudarcra halmozott. Az állam azon települések esetében melyek nem tudják fenntartani és működtetni közoktatási intézményeiket, nyújtson segítő kezet! Azon településeken melyek viszont vállalják az ezekkel kapcsolatos feladatokat, az önkormányzatok kapják vissza a működtetéssel és fenntartással kapcsolatos jogosítványaikat!

6. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a Kormányzatot a tankötelezettség korhatárának 18 évre emelésére!

7. A PDSZ XII. Kongresszusa követeli, hogy a kilenc évfolyamos képzés előkészítése során vonják be a szakmai és érdekvédelmi szervezeteket! Követeljük, hogy legyen nyilvános a szakképzés átalakításának minden mozzanata! Követeljük, hogy a közismereti tárgyak kapják vissza az őket megillető helyüket a szakképzés tananyagában!

8. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan kéri a parlamenti képviselőket, hogy kezdeményezzék az automatikus pedagóguskari tagság megszüntetését!

9. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan felszólítja a szakszervezeti konföderációkat, hogy közösen kezdeményezzék a szakszervezeti reprezentativitás szabályainak megváltoztatását! A jelenlegi szabályozásról jogerős bírósági határozat mondja ki, hogy alkalmatlan annak a célnak az elérésére, aminek érdekében megalkották. A jelenlegi szabályozás nem ad reális képet egy szakszervezet valódi támogatottságáról!

10. A PDSZ XII. kongresszusa határozottan kéri a közoktatásban érdekelt szakmai és érdekvédelmi szervezeteket az összefogásra. Ennek elősegítése céljából javasoljuk, hogy induljon közös - egyeztetett - akció a pedagógus társadalom akciókészségének a felmérésére. Az eredmény ismeretében szülessen közös stratégia a nyomásgyakorlás hatékonyságának növelése érdekében.

11. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan tiltakozik a pedagógus etikai kódex hatályba léptetése ellen!

12. A PDSZ XII. Kongresszusa kijelenti, hogy a Pedagógia Karba történő automatikus beléptetés sérti az önrendelkezés alkotmányos jogát.

13. A PDSZ XII. Kongresszusa határozottan kéri a kormányt a szakképzési centrumok működési, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására. A szakképző intézményektől elvett erőforrásokat, szolgáltatásokat haladéktalanul adják vissza. Finanszírozzák a gyakorlati képzésben résztvevő kollégák továbbképzését!

14. A PDSZ XII. Kongresszusa nyomatékosan felszólítja Magyarország Parlamentjét - különösen annak a témában érintett szakbizottságait -, valamint a Kormány illetékes hivatalait, hogy haladéktalanul intézkedjenek a rászoruló magyar családok gyermekeinek napközbeni ellátásáról a téli tanítási szünet idejére.