Az FRSZ XII. kongresszusa

Az FRSZ XII. kongresszusa 2015. november 14-ei ülésén módosította az alapszabályt, a tagdíj számítási módját, illetve mértékét. Ezen felül az Alapszabály számos más ponton is módosult, melyek alapvetően érintik a szakszervezet működését.

Az FRSZ XII. kongresszusa

A szakszervezeti tagdíj 2015. november 15-étől kezdődően a foglalkoztatási jogviszonyban állók esetén havonta a pótlékok nélküli bruttó illetmény, munkabér, illetve egyéb díjazás, hivatásososok esetében a beosztási illetmény 0,8 %-ára módosul. A tagdíj számítási módjának megváltoztatását a hivatásos állomány vonatkozásában a 2015. július 01-jén hatályba lépett új Hszt. tette szükségessé. A törvény ugyanis megszűntette a tagdíj számításának alapját képező rendfokozati illetményt, az alapilletményt pedig a korábbiaktól eltérő illetményelemekkel és magasabb összegben határozta meg. Ez a hivatásos állomány vonatkozásában az új Hszt. által garantált illetményemeléssel arányos változást, a közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók vonatkozásában pedig 20 %-os tagdíjcsökkenést eredményez.

Nem változott a rendvédelmi oktatási intézmények tanulóinak, hallgatóinak 100,- Ft/hó, valamint a nyugdíjas, szolgálati járandóságban részesülő, GYED-n, GYES-en lévő tagok 800,- Ft/hó összegű tagdíja.