Egy halott bolygón munka sincs...

2015. november 30. és december 11. között Párizsban kerül megrendezésre az ENSZ 21. Klímakonferenciája (COP21). A 195 országot érintő klímacsúcs célja egy olyan megállapodás aláírása, amelynek betartásával sikerülhet visszaszorítani az éghajlatváltozást és 2°C alatt tartani az átlaghőmérséklet-növekedést. Mi a szakszervezetek szerepe a klímakonferencián?

Egy halott bolygón munka sincs...

There are no jobs on a dead planet" - vagyis nincs munka egy halott bolygón - olvashatjuk az ITUC és az ETUC prioritásai között.

A világnak új szellemi tulajdonra van szüksége, hogy az éghajlatváltozás ütemével felvegye a versenyt. Minden nemzet számára lehetőséget kell biztosítani az áttörést jelentő technológiákhoz való hozzáférésben. Nélkülözhetetlen továbbá az ipar szerkezetének átalakítása. Tisztességes intézkedéseken keresztül, igazságos átmenetet biztosítva kell a munkavállalóknak lehetőséget teremteni a zöld munkahelyekre való áttérésre illetve az azokban való boldoguláshoz.

A szakszervezetek elismerik a világot sújtó többszörös - energia, élelmiszer, munkahely és éghajlati - válságot. Ezen tényezők közös eredete a társadalmi igazságtalanság, a környezetkezelés nem fenntartható módszerei és a gazdaságilag nem hatékony modellek, melyek képtelenek tisztességes munkát és tisztességes életet biztosítani emberek milliói számára. A jólét megteremtése szorosan függ a környezet állapotának romlásától, mely elfogadhatatlan egyenlőtlenségeket generál. A globális válság nem lehet ürügy, hogy késleltessék a globális éghajlatváltozás problémáinak megoldását. A szakszervezetek támogatják új lehetőségek kezdeményezését az alacsony széndioxid kibocsátás megvalósítására, mely elősegíti a munkaerő-intenzív gazdaságot. Követelik továbbá a globális termelési és fogyasztási rendszerek transzformációs változását társadalmunk és a fenntartható munkahelyek védelmére, elősegítve ezáltal a mindenki számára biztosítható tisztességes munkát. A szakszervezetek szorgalmazzák továbbá a „zöld munkahelyek” létrehozását és támogatják a fenntartható globális fejlődés modelljét. Felhívják a figyelmet a fenntartható fejlődés, a természeti erőforrások, az éghajlatváltozás és a munka világa közötti kölcsönhatásokra.