Friss szakmai tanulmányok -– tényleg temetjük a munkaügyi kapcsolatokat a régióban, Magyarországgal az élen?

Örömmel adjuk hírül, hogy a helyzet koránt sem ennyire vészes. A LIGA által koordinált, közvetlenül az Európai Bizottság által részben finanszírozott „Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára" elnevezésű, VS/2014/0588 számú projektjének keretén belül friss ország tanulmányok kerültek online megjelentetésre a mai napon.

Friss szakmai tanulmányok -– tényleg temetjük a munkaügyi kapcsolatokat a régióban, Magyarországgal az élen?

A tanulmányok Bulgária, Magyarország, Lettország és Litvánia (Lengyelországról is hamarosan elérhető lesz az anyag) társadalmi párbeszéd és munkaügyi kapcsolatok rendszerét vizsgálja és mutatja be, illetve választ keres arra, hogy hogyan lehetne jó gyakorlatok felhasználásával megújítani ezeket a rendszereket, ami a vizsgált országokon belül elsősorban Magyarországon fájóan aktuális kérdés, de Bulgáriában sem állnak jobban a kollégák ezügyben. Ugyanakkor a lengyel, litván és a lett példa mutatja, hogy felül lehet kerekedni a vélt vagy valós nehézségeken. Természetesen igazságtalan lenne a különböző országokat pártatlanul összehasonlítani, vagy egymásra mutogatni jó vagy rossz példaként, hiszen annak ellenére, hogy vannak közös jellemzők (például a Balti országok fejlődése, a Visegrádi országok történelmi háttere etc.), országonként nagymértékű különbségek vannak. Bár a vizsgált országok mindegyike a volt „keleti blokkhoz” tartozik, de jelenlegi politikai berendezkedésük, gazdasági fejlődésük egymástól eltérő irányt vett időközben. Mindegyikre általánosan jellemző az alacsony szakszervezeti szervezettség, azonban látható, hogy nem mindegy, hogy időközben egy országban milyen(né vált) a társadalmi partnerek hozzáállása és a politikai környezet. Sajnos szinte egyedülállónak tekinthető az Európai értelemben vett országos szintű társadalmi párbeszéd intézményrendszerének hiánya Magyarországon. Nincs olyan fórum, ami az Országos Érdekegyeztető Tanács 2011-es megszüntetése óta a köz- és a magánszféra érdekeit, a kormány teljes jogú tagsága mellett országos szinten képviselné. A VKF, OKÉT és az NGTT egyike sem képes a társadalmi párbeszéd érdekében ugyanazt a célt eredményesen szolgálni - bár a reménysugár nem hunyt még ki. Litvániában és Lettországban a társadalmi partnerek - munkaadók és munkavállalók - egyazon cél érdekében látszólag képesek összefogni - az igaz, hogy az előbbiben három, az utóbbiban csak egy országos szintű reprezentatív szakszervezeti konföderáció van, arányaiban azonban nem alacsonyabb a szervezett munkavállalók száma és jóval kevesebb munkaadói szövetség is. Lengyelországban szerencsés fordulatot vett a tavalyi évben a párbeszéd helyzete, hiszen a kormány támogatja a munka világával kapcsolatos ügyek szélesebb társadalmi egyeztetését, a kérdések megvitatását.

Az országtanulmányok eredetileg angol nyelven készültek, de elérhetőek magyar fordításban, illetve az adott ország nyelvén is a projekt honlapján.

Kelemen Melinda