A fiatal munkavállalókat érő kockázatok megelőzésének helyes gyakorlata

Számos oka van annak, hogy a fiatalokat jobban fenyegeti a munkahelyi sérülés kockázata. Megfelelő tapasztalat és érettség, a kockázatok ismeretének, valamint szakismeret és képzettség hiányában szenvednek; a biztonság és egészségvédelem tekintetében esetlegesen nincsenek tisztában jogaikkal és munkáltatóik kötelezettségeivel, de az is előfordulhat, hogy nehezen mondják ki problémáikat, mivel új munkáltatójuk kedvében szeretnének járni.

A fiatal munkavállalókat érő kockázatok megelőzésének helyes gyakorlata

Ezért szakismereteiknek, szellemi és fizikai képességeiknek megfelelő, biztonságos és testre szabott munkahelyekre kell őket irányítani, illetve megfelelő képzést és felügyeletet kell biztosítani a számukra. Akár a fiatal, akár az idősebb munkavállalókat érintő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatok többsége ugyanakkor megelőzhető lenne a kockázatértékelés elveinek alkalmazásával és a szükséges megelőző intézkedések bevezetésével. Ezen túlmenően a fiatal munkavállalók biztonságának fenntartásával, valamint megfelelő képzéssel és oktatással a munkáltatók hasznukra fordíthatják a fiatalok energiáját és motivációját, miközben megelőzési kultúrát népszerűsítenek. A legjobb gyakorlatra vonatkozó információcsere támogatása érdekében az ügynökség jelentést készített a fiatal munkavállalókat érő kockázatok megelőzésének helyes gyakorlatairól.

A fiatal munkavállalók védelmére irányuló stratégia

A fiatal munkavállalóknak szóló munkavédelmi kockázatok leküzdésére vonatkozó kétirányú stratégiát javasló munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi modellt az 1. ábra mutatja be. Az újonnan felvett munkavállalók körében és az oktatás minden szintjén is megelőzési kultúrát kell népszerűsíteni. Az álláshelyek és a munkahelyek javítására irányuló szabályozási intézkedéseken kívül a tagállamok oktatási politikákat és gyakorlatokat dolgoznak ki és hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázatokról szóló oktatást, valamint a munkahelyi biztonságot és egészségvédelmet beépítsék az oktatásba és a szakképzésbe.

A politika és a programok szintjén hozott intézkedések

A fiatal munkavállalók sérüléseinek és megbetegedéseinek megelőzése politikai szinten kezdődik, ami jogszabályokat, valamint támogató programokat és kampányokat foglal magában. A nemzeti és az európai jogszabályok (2) arra kötelezik a munkáltatókat, hogy fordítsanak különleges figyelmet a kiskorúakra és a fiatalabb munkavállalókra, és kiemelik a biztonsági kultúra megteremtésének jelentőségét, ami jó alapot szolgáltat a fiatal munkavállalókat érő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kockázatok minimálisra csökkentéséhez. A fiatal munkavállalók biztonságára vonatkozóan már számos innovatív program és kampány létezik. A munkahelyi szintű újítások hatékonyabb bevezetése érdekében ezen programok keretében szorosabb együttműködésre kell törekedni a különböző ágazatokkal és vállalatokkal. Fontos eljuttatni a vállalatokhoz azt az üzenetet, hogy az egészséges és tájékozott munkavállalók fontos befektetésnek számítanak a jövő szempontjából. A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fiatalokat nagy arányban foglalkoztató ágazatokban - például fodrászatokban és telefonközpontokban - a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi programok és kampányok az ifjúságot érintő szempontokat is tartalmazzanak.

A munkahelyi beavatkozásokból és szakképzésből levont tanulságok

A jelentés a fiatal munkavállalókat érő kockázatok megelőzésére irányuló sikeres intézkedések eseteit mutatja be. Az esetek többsége képzési és mentorálási kezdeményezés, fontos azonban kiemelni, hogy erre a képzésre olyan szervezeteken belül került sor, amelyek jó munkavédelmi irányítási rendszerrel rendelkeznek a fiatal munkavállalókat veszélyeztető kockázatok megelőzésére. A képzés a munkavédelmi irányítási rendszer egyik részét képviseli. A munkahely többi munkavállalójának a projekt iránti elköteleződését elengedhetetlennek tartják csakúgy, mint az olyan érdekeltekkel folytatott együttműködést, mint az oktatási intézmények, munkaügyi felügyelők és a szakszervezetek. A munkahelyi esettanulmányok a fiatal munkavállalókba való befektetés lehetséges megtérülését is jelzik. A munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi képzés nem csak magukat a fiatal munkavállalókat fejleszti, hanem fokozhatja a munkaerő egészének munkahelyi biztonságát és egészségvédelmét érő kockázatok felismerését is.


Letölthető dokumentumok:

OSHA_fiatalok.pdf