Operaházi dolgozók: ismét köztünk!

A LIGA Szakszervezetek Elnöksége a 2015. október 5-i ülésén elfogadott 62/2015. (10. 05.) számú határozatát 2016. február 22. napján hatályon kívül helyezi. Az Operaházi Dolgozók Független Szakszervezete tagsági jogviszonyát 2015. október 5-ével jogfolytonosan helyreállítja.

Operaházi dolgozók: ismét köztünk!

A fenti határozatot a LIGA Szakszervezetek Elnöksége 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül (szavazott 13 fő) 2016. február 22-én írásbeli szavazás útján fogadta el.

Doszpolyné dr. Mészáros Melinda
főtitkár