A PDSZ sztrájkkövetelései

"Túl vagyunk a 24. órán, nincs vesztegetni való időnk. Annak érdekében, hogy az érdemi változások mihamarabb elinduljanak, a PDSZ Sztrájkbizottsága folytatja 2015-ben felfüggesztett tevékenységét, s tárgyalóasztalhoz hívja a kormányt, illetve annak képviselőjét."

A PDSZ sztrájkkövetelései

- a gyermekek és tanulók terheinek csökkentése

- a pedagógusok munkaterhelésének csökkentése

- a KJT alá tartozó munkavállalók azonnali és jelentős béremelése

- az iskolák biztonságos működtetetését lehetővé tevő azonnali költségvetési átcsoportosítás

- az intézmények gazdasági és szervezeti autonómiájának helyreállítása

- a pedagógus előmeneteli rendszer, a minősítés és a tanfelügyeleti rendszer jelenlegi formájának azonnali felfüggesztése, és a modern korszerű rendszerek kidolgozásáig az intézményekben eddig működő belső önértékelési rendszer visszaállítása

- a tankötelezettség korhatárának visszaemelése 18 évre a szakellátás feltételeinek biztosításával

- minden - nem felmenő rendszerben - bevezetett intézkedés azonnali visszavonása, az eredeti feltételrendszer visszaállítása (szakképzés, érettségi, két-tannyelvű érettségi, stb.)

- a szakszolgálatok eredeti kapacitásának helyreállítása

- a szakközépiskolák közismereti óraszámcsökkenéssel járó átalakításának leállítása

- érdemi, rendszeres érdekegyeztetésre alkalmas fórumok létrehozása és működtetése

- a Nemzeti Pedagóguskar automatikus tagságának megszüntetése.