Bizottsági javaslat a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformjára

Az Európai Bizottság ma terjeszti elő a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó szabályozás célzott felülvizsgálatára irányuló javaslatát. A javaslat célja a munkavállalók kiküldetésének elősegítése, miközben biztosítja a tisztességes versenyt, valamint az egyik tagállamban alkalmazott, de a munkáltató által munkavégzés céljából ideiglenesen egy másik tagállamba kiküldött munkavállalók jogainak tiszteletben tartását.

Bizottsági javaslat a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv reformjára

A kezdeményezés révén biztosítani kívánják a méltányos javadalmazási feltételeket, valamint a kiküldő és a fogadó ország helyi vállalatai közötti egyenlő versenyfeltételeket. A felülvizsgálat három fő területen hoz változást: a kiküldött munkavállalók javadalmazásában, ideértve az alvállalkozói szerződéseket; a kölcsönmunkaerőre vonatkozó szabályokban, valamint a hosszú távú kiküldetésekben. A javaslat értelmében a munkabér és a munkafeltételek terén a kiküldetésben lévő munkavállalókra általánosan ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni, mint a helyi munkavállalókra.

Az uniós rangsorban több mint 68 000 kiküldött munkavállalóval Magyarország a tizenegyedik helyen áll, ugyanakkor tizenhetedikek vagyunk a Magyarországra érkező kiküldött munkavállalók tekintetében (ez közel 9 000 főt jelent). A 2010-es és a 2014-es adatokat összehasonlítva 5,9%-kal több munkavállalót fogadunk, ugyanakkor 67,2%-kal több magyar munkavállaló dolgozik külföldi kiküldetésben. A magyarok több mint fele (56,3%) Németországban, több mint ötöde (22,6%) pedig Ausztriában van kiküldetésben. 48%-uk az építőiparban dolgozik, 41,7%-uk pedig az ezen kívüli iparágakban.