Adóbevallási határidők

"A multat be kell vallani" - ez a József Attila idézet jut eszünkbe ilyenkor, amikor vészesen közelednek a bevallási határidők, amelyek mind a magánszemélyek, mind a szakszervezetek számára kötelezőek.

Adóbevallási határidők

Személyi jövedelemadó - 2016. május 20.

Azok a magánszemélyek, akik korábban nem kérték a munkáltatójuktól a személyi jövedelemadó bevallásuk elkészítését, azoknak önadózóként 2016. május 20-ig kell elkészíteniük és megküldeniük a területileg illetékes NAV-nak a bevallásukat a 1553-as jelű nyomtatványon.

Azon szakszervezetek, amelyek munkavállalókat foglalkoztatnak, és részükre, mint munkáltató vállalták a személyi jövedelemadó bevallás elkészítését, azoknak 2016. május 20-ig kell ezen bevallásokat a 15M29 jelű nyomtatványon elkészíteni és elektronikusan beküldeni.

Éves beszámoló - 2016. május 31.

Minden szervezetnek december 31-i fordulónappal a számviteli törvény szerinti éves beszámolót kell készítenie 2016. május 31-ig.

A civil szervezet beszámolója tartalmazza:
- mérleget (egyszerűsített mérleget)
- eredménykimutatást (eredménylevezetést)
- kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet

Minden civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg - közhasznúsági jogállásától függetlenül - közhasznúsági mellékletet is készíteni a Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény) alapján. A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet tárgyévi alapcél szerinti tevékenységét valamint a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokat.

Az elkészített beszámolót és közhasznúsági mellékletet 2016. május 31-ig letétbe kell helyezni, mely az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére történő megküldéssel teljesíthető. Az elektronikus eljárásra kötelezettek (pl. szakszervezeti szövetségek) a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet elektronikusan kell megküldjék, az elektronikus eljárásra nem kötelezettek postai úton is beküldhetik a dokumentumokat az OBH részére (1363 Budapest, Pf. 24.).
Az elektronikus beküldés az Ügyfélkapun keresztül történik, melyhez az ügyfélkapus regisztráción és az általános (NAV) bevallások beküldéséhez szükséges meghatalmazáson felül, egy külön, a beszámoló letétbe helyezésére szóló meghatalmazás csatolása is szükséges.

Emellett ha civil szervezet saját honlappal is rendelkezik, a beszámolóját és a közhasznúsági mellékletét saját honlapján is köteles elhelyezni és annak megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.

Társasági adó - 2016. május 31.

A civil szervezetek és közöttük a szakszervezetek a társasági adó alanyai, függetlenül attól, hogy az adott adóévben vállalkozási tevékenységet végeznek-e vagy sem.

A civil szervezet abban az esetben, ha az adóévben vállalkozási tevékenységből bevételt nem ért el, illetve ehhez kapcsolódóan költséget, ráfordítást nem számolt el, a társasági adóbevallás helyett bevallást helyettesítő nyilatkozatot tehet az erre rendszeresített nyomtatványon 2016. május 31-ig.

A szervezet, ha volt vállalkozási tevékenységből eredő bevétele, a NAV-hoz akkor is köteles társasági adóbevallást benyújtani, ha a bevallási időszakban adófizetési köztelezettsége nem keletkezett. Így tehát 2016. május 31-ig abban az esetben is be kell nyújtani a társasági adóbevallásra rendszeresített 1529. számú nyomtatvány, ha az adott szervezet vállalkozási tevékenysége veszteséges, vagy 0 szaldós, vagy ha nyereséges, de adómentessége miatt nem fizet adót.

Iparűzési adó - 2016. május 31.

Az iparűzési adó alól mentes az egyesület, de csak abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. Erről írásban kell nyilatkoznia a szervezetnek.

Az iparűzési adó bevallást illetve a fent említett nyilatkozatot a területileg illetékes önkormányzatnak kell benyújtani 2016. május 31-ig.

p.é. - g.i. -á.i.