Költségvetési kiigazítás szükséges

A 2016. évi Magyarországnak címzett országspecifikus ajánlásairól szóló beszélgetésre hívta a szakszervezeteket az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 2016. június 7-én.

Költségvetési kiigazítás szükséges

Az Európai Unió Házába szervezett program házigazdája Székely István Pál, a Gazdasági és Pénzügyi főigazgatóság igazgatója elmondta, az Európai Szemeszter keretében május 18-án publikálta a Bizottság az Európai Tanács ajánlását, amelyben Magyarország 2016. évi konvergenciaprogramját véleményezte.

Az ajánlás fejlesztési irányokat jelöl meg az országok számára, amely alapján a tagállamok konkrét intézkedéseket terjesztenek be. Szerencsés, ha ezekben az intézkedésekben mind a tagállam, mind az Európai Unió egyetért. Ennek alapján készülnek el a Nemzeti Reformprogramok, amelyek elkészítésébe a tagállamok jobbik része a szociális partnereket is bevonja. Elmondta, a Bizottság tegnap konzultált a munkáltatókkal, a mostani találkozó célja, hogy a munkavállalói képviselők véleményét is kikérje az ajánlásban megfogalmazott célokról.

A találkozón az ÉSZT, az MASZSZ és a LIGA Szakszervezetek képviselője kötetlen formában fejtette ki véleményét a kormány korábbi intézkedéseiről és a Bizottság ajánlásáról. A munkavállalók általában osztották a Bizottság véleményét, és felhívták a figyelmet, hogy a Lisszaboni Szerződés szerint a makrogazdasági folyamatokról a tagállamoknak a szociális partnerek véleményének figyelembe vételével kellene döntenie. Szóba kerültek a szakképzés, az oktatás, a közmunkaprogramok kérdései, a munkavállalók átképzésének szükségessége vagy épp a cafetéria aktuális átalakításának anomáliái is.

A tanácskozás végén a Bizottság képviselője elmondta, úgy érzi, a munkáltatók és a munkavállalók sok kérdést hasonlóan látnak, ezeket a véleményeket a kormánnyal folytatott tárgyalásokon is figyelembe fogják venni. Ígéretet tett arra, hogy a Bizottság a jövőben még az országspecifikus ajánlások publikálása előtt sort kerít a szociális partnerek véleményének kikérésére.


Az országspecifikus ajánlások Magyarország részére

"AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AJÁNLJA, hogy Magyarország 2016-2017-ben tegyen intézkedéseket a következők érdekében:


1. A középtávú költségvetési cél elérése érdekében - a jelentős eltérés nagy kockázatára tekintettel - a szükséges strukturális intézkedések meghozatalával hajtson végre 2016-ban a GDP 0,3 %-ának, 2017-ben pedig 0,6 %-ának megfelelő éves költségvetési kiigazítást, kivéve, ha a középtávú költségvetési cél ennél kevesebb erőfeszítéssel is teljesül.


2. Folytassa az ágazatspecifikus adók csökkentését, és csökkentse az alacsony jövedelmű munkavállalókat terhelő adóéket. A közbeszerzések terén e-közbeszerzéssel, a felhívások nagyobb mértékű közzétételével és a korrupcióellenes keret további javításával erősítse az átláthatóságot és a versenyt. A korlátozó szabályozások kezelésével és a kiszámíthatóság biztosításával javítsa a szolgáltatási és a kiskereskedelmi ágazatra vonatkozó szabályozási keretet.


3. Könnyítse meg a közmunkaprogramból az elsődleges munkaerőpiacra való áttérést, és erősítse meg az egyéb aktív munkaerő-piaci intézkedéseket. Javítsa a szociális segélyek és az álláskeresési járadékok megfelelőségét és a támogatottak körét. Hozzon intézkedéseket az oktatás eredményeinek javítására és a hátrányos helyzetű csoportok, különösen a romák inkluzív többségi oktatásban való részvételének növelésére."

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/csr2016_hungary_hu.pdf

-k-