A Kúria az Mt. módosítását javasolja

A Kúria megvizsgálta a munkaviszony jogellenes megszüntetésnek jogkövetkezményeivel kapcsolatos 2012. és 2015. közötti joggyakorlatokat. A vizsgálat eredményét 2016. június 6-án honlapján közzétette, amelyben ajánlásokat fogalmazott meg a Munka törvénykönyve módosítására is.

A Kúria joggyakorlat-elemző munkacsoportja megállapította, a jelenlegi munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) koncepcionális váltást hozott. Például a munkaviszony a jogellenes jognyilatkozat alapján megszűnik, szemben a régi Mt. megoldásával, amikor erre az ítélet jogerőre emelkedésekor került sor. Továbbá a munkavállaló csak kivételesen kérheti a munkaviszony helyreállítását az elmaradt munkabér megfizetése mellett, és a munkaviszony megszűnésével a társadalombiztosítási jogviszony is megszűnik. A várandós nők az alanyi jogon járó terhesgondozáson és szülésen kívüli pénzbeli egészségbiztosítási ellátások igénybevételében korlátozva vannak, nem jutnak hozzá az anyasági ellátásokhoz, és esélytelenek a munkaerőpiacon.

A joggyakorlat-elemző munkacsoport felhívta arra a figyelmet, hogy az Mt. jelenlegi szabályozása nem szolgálja a várandós, a gyermekágyas, vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló a Tanács 92/85/EGK irányelvében megfogalmazott célok, a munkahelyi biztonság és az egészségvédelem biztosítása érvényesülését. A jelenlegi szabályozás szerint, ha a munkáltató a felmondáson kívül más módon pl. azonnali hatályú felmondással szünteti meg - akárcsak nyilvánvalóan rosszhiszeműen - a védendő munkavállaló munkaviszonyát, a jogellenességet a bíróság megállapítja, de visszahelyezést nem alkalmazhat.

Az Mt. jelenleg a munkahelyi védelem és biztonság szempontjából tárgyilagos mérlegelés szerint ésszerűtlen okból tesz különbséget a várandós és kisgyermekes munkavállalók között. A Kúria már a korábbi, a felmondások gyakorlatát vizsgáló joggyakorlat-elemzés során javaslatot tett az Mt. megfelelő módosítására.

Az elmúlt év utolsó negyedévében a Kúria munkaügyi szakága véleményezte a megküldött módosítási javaslatot, amely ez ideig nem került a parlament elé. A családok, a várandós nők és a kisgyermekes szülők sokoldalú megvalósult támogatása mellett a munkahelyi biztonság és védelem megkülönböztetés és feltétel nélküli megvalósítása sürgős és megoldandó feladat.

A fokozott védelmet igénylő munkavállalói csoportok esetében a munkaviszony megszüntetésénél tilalmazott okokat és tényállásokat egyértelműen úgy kell meghatározni, hogy a védelem ne legyen megkerülhető.

A teljes tanulmány letölthető innen:

http://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/osszefoglalo_velemeny_-_a_munkaviszony_jogellenes_megszuntetese_jogkovetkezmenyei_-_vegleges.pdf