Változott a Munkavédelmi törvény

A korábbi 50 helyett már a 20 munkavállalót foglalkoztató cégeknek is kötelező lesz munkavédelmi felelőst választani. A Magyar Közlönyben megjelent a Munkavédelmi törvény módosítása.

A módosítás a fentieken kívül főleg Európai Uniós jogharmónizációs célú pontosításokat tartalmaz. Például munkahelyi balesetek kivizsgálásba szükség esetén be kell vonni a munkáltatónál foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást biztosító szolgálat orvosát.

Az Mt.-vel való összhang érdekében a Javaslat módosítja a munkavédelmi képviselők választásával kapcsolatos szabályokat is. A Javaslat egyértelművé teszi, hogy a munkavédelmi képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni (238. § az üzemi tanács választásokról rendelkezik, arról, hogy a képviselő legalább hat hónapja a munkáltatóval munkaviszonyban álljon, de ne gyakoroljon munkáltatói jogot, ne legyen a vezető hozzátartozója vagy a választási bizottság tagja), de mindezt kiegészíti azzal, hogy a választható személy a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából nem láthat el munkavédelmi feladatokat.

A törvény a fentieken túl a jogalkalmazást segítő, pontosító rendelkezéseket tartalmaz. A teljes szöveg letölthető a mellékletből.


Letölthető dokumentumok:

2016-LXIV.pdf
2016-LXXIX.pdf