Nyitott ház Szegeden

2016. július 11-én került sor a Dél-alföldi régióban, Szegeden a Nyitott ház rendezvénysorozat első vidéki rendezvényére. A LIGA 11 tagszervezetének 19 képviselője vett részt az eseményen, ahol felszólalt Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke is.

Nyitott ház Szegeden

A DÉMÁSZ Szakszervezet által biztosított helszínen a találkozó három téma köré csoportosult: egy elnöki tájékoztató, a kulturális ágazat béremelésével kapcsolatos információk és a nyomásgyakorlás eszközei.

Elsőként Doszpolyné Dr. Mészáros Melinda mutatta be az elmúlt hónapban indult Nyitott ház rendezvénysorozat célkitűzéseit, mely röviden úgy határozható meg, hogy a konföderációt közelebb kell vinni a tagszervezetekhez, a tagokhoz. Az LIGA szervezeti átalakulásával kapcsolatosan szót ejtett az Elnökség létszámának csökkenéséről, mely annak eredményéül következett be, hogy a rétegérdekeket képviselő bizottságok vezetői kikerültek a LIGA Tanács 2016. július 8-i döntése alapján az Elnökségből. A továbbiakban tanácskozási joggal vehetnek részt annak munkájában.


A jövőben hetente egy alkalommal keddenként 9.00 és 12.00 óra között a budapesti székházban lesz lehetőség jogi kérdésben tanácsot kérni egy jogásztól, aki nem csak a munkajogi ügyekben, hanem polgárjogi és társasági jogi kérdésekben is segítséget fog adni a hozzá forduló tagok számára.


A július 4-i VKF ülés kapcsán elhangzott, hogy a munkavállalói oldal kezdeményezte egy bérfelzárkóztatási és munkaerő-piaci (foglalkoztatáspolitikai) háromoldalú bizottság felállítását, amely áttekinti a foglalkoztatás helyzetét, és kidolgoz egy középtávú programot. A korhatár előtti ellátások is az ülés témái között szerepelt, de ezzel kapcsolatosan a jövőben további tárgyalások várhatóak.


Második előadóként Nyíri Ákos a Kulturális Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke bemutatta a szervezet működését és ismertette azt a bérrendezési javaslatát a KDFSZ-nek, amelyet 2014. óta minden évben elkészítenek a közalkalmazotti bértábla ügyében. Elmondta, hogy az elmúlt években különböző demonstrációkon képviselte a tagság és az ágazatban dolgozók érdekeit, de sajnos ez idáig nem sikerült átütő eredményt elérniük a bérrendezés területén. Az ágazati miniszter idén 10-15%-os bérfejlesztést ígért a jövő évre vonatkozóan, aminek a végrehajtása egyelőre nem egyértelmű. Éppen ezért ezzel az ígérettel a KDFSZ egyelőre nem elégedett.


Nagy Sándor a DÉMÁSZ Szakszervezetének elnöke a nyomásgyakorlás eszközeiről és a szakszervezete által eddig alkalmazott jó gyakorlatokról tartott interaktív tájékoztatót a résztvevők bevonásával. A szolidaritási sztrájk és szolidaritási nyilatkozatok kapcsán felmerül annak az igénye, hogy amennyiben egy tagszervezet munkaügyi problémával szembesül, lehetősége legyen arra, hogy a régióban működő társszervezeteket megkeresse és azok támogatásul akár nyilatkozat formájában is, vagy a tervezett akcióhoz történő csatlakozással erősítsék egymást. A demonstrációk és útlezárások szervezésével kapcsolatosan elhangzott, hogy célszerű lenne az eddigi tapasztalatokat összegyűjteni és aktualizálni a tudásunkat ezen a területen. Illetve fontos, hogy ne csak az érintett szakszervezeti tag vegyen részt ezeken, hanem a hozzátartozói is, akiket közvetve ugyan, de erőteljesen érint a kifogásolt intézkedés.

A következő hasonló rendezvény ősszel várható és a résztevők igényeinek megfelelően jogi témájú előadást mindenképpen tartalmazni fog.

Szeged, 2016. július 12.

Szabó-Zsura Brigitta