A párbeszéd nálunk és más nemzeteknél

Hivatalosan is lezárult a LIGA Szakszervezetek „Kísérlet a szociális dialógus és a munkaügyi kapcsolatok felélesztésére" című projektje. A projekt, amely a Magyar Fejlesztési Központ „nyerő magyarok” elismerésének birtokosa is lett, most magyar és angol nyelven publikálta a projekt keretében végzett, több tagállamot felmérő szakmai program megállapításait.

A párbeszéd nálunk és más nemzeteknél

A válság több országban is intézményi változásokat indított el, aminek az eredményeképp csökkent a szociális párbeszéd ereje, például kiszélesítették a résztvevők körét, a tárgyalásról konzultációra tértek át, vagy a szociális párbeszéd intézményeit alacsonyabb hatáskörbe helyezték és emiatt azok nem döntései már súlytalanok - többek között ezek a zárótalulmány végkövetekeztetései, amelyet a „Kísérlet egyes közép-kelet európai országokban a társadalmi párbeszéd és a nemzeti munkaügyi kapcsolatok revitalizációjára - tanulságok és bevált gyakorlatok a válságból való kivezető úton” projekt zárótanulmánya állapított meg.

A projekt célja volt, hogy információkat gyűjtsön, közös tanulást és a bevált gyakorlatok cseréjét biztosítsa a résztvevő közép-kelet európai (KKE) országok (Bulgária, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Magyarország) képviselői számára, valamint a KKE-i országok és fejlettebb országok között (Franciaország). A megállapítások között figyelemt érdemel, hogy a taglétszám csökkenése súlyos gondot jelent a szakszervezetek számára. A gyenge pénzügyi és szervezeti képességek a csökkenő taglétszámra vezethetők vissza, de a munkáltatókkal és az állami szervekkel folytatott tárgyalások során az érdekvédelem érvényesítése is ettől függ.

Ugyanakkor a vizsgált országokban a szociális párbeszéd újraélesztése iránti jó gyakorlat is kimutatható volt a válságot követően. Seregnyi jó példa, és nyolc területen megfogalmazott ajánlás-gyűjtemény segíti az olvasókat - szakszervezeti tisztségviselőket -, hogy ebből a szakmai anyagból a legtöbbet, a saját szakszevezetük megújítása érdekében hasznosítsák. Reméljük, a fizikai alakban is megjelent kiadvány segít abban, hogy a szakszerezetek újraalakítsák a munkaügyi kapcsolati rendszerület, illetve a szociális párbeszéd gyakorlatát.

-l