Katonáink Európában

2016. október 20-án az EUROMIL 5. Kongresszusa a vezetőségébe választotta Bácskai István őrnagyot, a Honvédszakszervezet képviselőjét.

Katonáink Európában

Az EUROMIL a katonákat tömörítő szerveztek európai szövetsége, amely hivatása, hogy segítse az európai katonák jogainaak érvényesülését, hogy szakmai szerveztet vagy szakszervezetet hozzanak létre, illetve ahhoz csatlakozzanak, továbbá ezek a szerveztek részt vegyenek a rendszeres szociális dialógusban.
Továbá a szervezet azért is dolgozik, hogy az Európai Unió szociális és munkajoga vonatkozzon az európai országok katonáira.

Az EUROMIL tagszervezetei szinte teljes létszámban részt vettek a szervezet 2016. október 20-i, 5. Kongresszuson. A kongresszus négyévente ülésezik, és a résztevő tagszervezetek tagságuk arányában vesznek rajta részt.
A Kongresszus megvitatta és jóváhagyta új szabályát, újraválasztotta a korábbi vezetőséget, többek között Emmanuel Jacob elnököt a német szövetségtől.

Az újraválasztott vezetőségben új tagjaként került megválasztásra Bácskai István. Az új testület a kongresszus lezárását követően megtartotta első ülését, annak érdekében, hogy a következő négy évben az együttműködés gyümölcsöző lehessen.