Kormányzati ajándék vagy szakszervezeti siker?

A 2016. november 24-én megszületett bérmegállapodás aláírása óta számos elemzés született a kérdésről. Ezek jelentős része szerint még a szakszervezetek sem mertek olyan nagyot álmodni, mint amilyen ajánlatot tett a kormány. Vajon tényleg így van?

Kormányzati ajándék vagy szakszervezeti siker?

Érdemes ellenőrizni ennek az állításnak az igazságtartalmát! A magyar szakszervezetek több évtizede fennálló követelése, hogy a minimálbér nettó értéke érje el a létminimumot. Figyelembe véve a gazdaság teherbíró képességét és a kormányzati ciklus hátralevő időtartalmát, a nyár elején megfogalmazott szakszervezeti célkitűzés szerint, két év alatt 91 678 forintra kell emelni a nettó minimálbért. Ezt a célkitűzést egészítette ki a garantált bérminimum gyorsabb ütemű emelésének igénye, biztosítva ezzel a szaktudás elismerését. A létrejött megállapodást megvizsgálva a következő megállapításra juthatunk. A szakszervezeti javaslatnak megfelelően kétéves minimálbér emelésre kerül sor. 2018-ban a minimálbér nettó értéke 91 800 Ft lesz, ami szinte számszerűen megegyezik a 91 678 forintos szakszervezeti követeléssel.

A közölt táblázatból látszik, hogy az egyes évekre jutó növekedés ütemében van különbség, amit a megváltozott munkaerőpici helyzet (munkaerőhiány) indokol. Ugyanez az oka a garantált bérminimum gyorsított ütemű emelésének is. Látható, hogy a létrejött megállapodás mindhárom eleme a szakszervezeti célkitűzésnek megfelelően alakult. Ez alapján egyértelműen kijelenthető, hogy itt egy jelentős szakszervezeti sikerről van szó.


Természetesen meg kell azt is említeni, hogy ez a megállapodás nem jött volna létre a munkaerőhiány kényszere, a kormányzat jó helyzetfelismerése és a munkáltatói partnerek együttműködése nélkül.


Horváth Lajos