Nő a Szép-kártya keretösszege

A kormány a szakszervezetek követeléseinek egy részét figyelembe vette, így a 2020. április 21-étől a SZÉP kártya rekreációra fordítható keretösszege közel duplájára emelkedik, a munkáltatók által fizetett szocho hozzájárulás két szálékkal csökken, a fizetésnélküli szabadságon lévő munkavállalók számára jár az egészségügyi szolgáltatás. Összefoglaló az adózási könnyítésekről. 

Tájékoztatás a Kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről kihirdetett 140/2020. (IV. 21.) rendeletében (a továbbiakban: R.) megjelent legfontosabb elemekről

1., Beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítés

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolókra vonatkozó készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbehelyezési és közzétételi, továbbá benyújtási határidő az egyesületetek (szakszervezetek, szövetségek) esetében is 2020. szeptember 30-ig meghosszabbodik, azzal, hogy ezen beszámolókra épülő további számviteli kötelezettségek határidejét ettől a naptól kell számítani. (R. 2.§ (1) bekezdés)
A beszámoló elfogadásával kapcsolatos eljárási rendet a korábban kiadott tájékoztató részletesen tartalmazza.

2., A Széchenyi Pihenő Kártyát (SZÉP kártya) érintő változások

2020. évben /a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől eltérően/ a SZÉP kártya

  • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  • szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint
    összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

2020. évben az éves rekreációs keretösszeg:
ha a munkáltató költségvetési szerv:

  • évi 400 ezer forint, ha a munkavállaló munkaviszonya egész évben fennáll; 
  • ha a munkavállaló munkaviszonya csak az év egy részében áll fenn akkor a 400 ezer forintnak a munkavállaló által az adott munkáltatónál az adóévben a juttatás alapjául szolgáló jogviszonyban töltött napokkal arányos összege,
  • amennyiben a jogviszony a munkavállaló halála miatt szűnik meg évi 400 ezer forint,


minden más munkáltató esetében:

  • évi 800 ezer forint, melyre a fentiekben részletezett kitételek szintén érvényesek (arányosítás, jogviszony megszűnés).

FONTOS! Nem terheli szociális hozzájárulási adó (szocho) fizetési kötelezettség a SZÉP kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget az R. hatálybalépésétől (2020. április 22.) a 2020. június 30-ig adott juttatások tekintetében! A szocho mentesség tehát ezen juttatások esetében kizárólag a fenti időintervallumban biztosított összegek esetében érvényesíthető, visszamenőleges hatálya nincs, a már számlán elhelyezett összegeket nem érinti.

3., Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság fennállása 

A veszélyhelyzet fennállásának időszakában (a veszélyhelyzetből kifolyólag) fizetés nélküli szabadságon lévő munkavállaló egészségügyi szolgáltatásra jogosult. Ebben az esetben 2020. május 1-jétől a munkáltató – a tárgyhót követő hónap 12. napjáig – egészségügyi szolgáltatási járulékot (7710.-Ft/hó illetve 257.-Ft/nap) állapít meg, vall be és fizet meg az érintett munkavállaló után. A befizetés a munkáltató által a NAV-hoz benyújtott kérelem alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 60. napig teljesíthető. A megfizetési kötelezettség tehát a munkáltatót terheli.

Ez a szabályozás sajnos kizárólag a természetbeni egészségügyi szolgáltatások igénybevételét biztosítja és nem ad választ arra, a szakszervezetek által korábban már több alkalommal is felvetett kérdésre, amely a veszélyhelyzeti időszakban kényszer fizetésnélküli szabadságon tartózkodók szolgálati idejét érinti. Ebben a kérdésben természetesen további egyeztetések szükségesek.

., A munkáltató által fizetett szociális hozzájárulási adó mértéke 2020. július 01. napjától az adóalap 15,5 százaléka.

Készült: 2020. április 22-én.


Készítette: Dr. Mészáros Melinda