JOGpont kiadványok

A JOGpontok projekt keretében a LIGA Szakszervezetek ez alkalommal azokat a kiadványokat adta ki, amelyek a munkáltatói jogutódlással, illetve a hátrányos megkülönböztetés tilalmával foglalkoznak behatóan. 

A munkáltató személye.jpg [sm-300]

Dr. Hegyi Lívia: A munkáltató személyében bekövetkező változás (munkáltatói jogutódlás)

Az Észak-Magyarországi JOGpontok projekt keretében készült kiadvány mind az ún. átadó és átvevő munkáltatók, mind a munkavállalók számára hasznos tanácsokkal ellátott összefoglalót ad, amely bemutatja a jelenlegi hazai, európai uniós szintű szabályozást. A háttér bemutatásán túl a kiadvány kitér gyakorlati és adózási kérdésekre is a munkáltatói jogutódlás kapcsán.

Hátrányos megkülönböztetés.jpg [sm-300] 

Dr. Honti Bettina: A hátrányos megkülönböztetés tilalmát érintő szabályozás a munkajogban

Az Észak-Alföldi JOGpontok projektben készült kiadvány célja elsődlegesen a foglalkoztatási diszkrimináció területének körüljárása. Ezen keretek között rögzítésre kerülnek az egyenlő bánásmód követelményének lényegi elemei, megsértésének formái, az érdekérvényesítési eljárás lehetséges módjai, valamint a speciális bizonyítási szabályok.