Műhelymunka a szervezésről

2022. február 15-én a szervezetésről rendezett műhelymunka megbeszélést a LIGA Szakszervezetek elnöksége. A rendezvényre a Szakszervezetek a helyreállításért projekt keretében került sor.

Műhelymunka a szervezésről

Dr. Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke bevezetőjében szólt a szervezési munka helyéről és szerepéről a konföderáció életében, valamint vázolta a LIGA Programjának megfelelő előírásait a munkavállalók szervezéséről. Beszédében kiemelte a szervezés stratégiai jelentőségét, és szólt azokról a kihívásokról, amelyekkel a konföderációnak szembe kell néznie, hogy sikeres szervezési programokat hajtson végre. Elmondta, a LIGA Szakszervezetek papíralapú és digitális kiadványokat biztosít a tagszervezetek részére a szervezési munka elősegítésére, illetve a regionális referensi hálózatán keresztül segíti a tagszervezetek ilyen irányú erőfeszítéseit.

20220215_110842 (1).jpg [sm-300]

Meghívott előadóként dr. Trembulyák Péter adott elő a LIGA Szakszervezetek szervezési gyakorlatáról és azokról a problémákról, amelyek a szervezés során felmerültek. Elhangzott, hogy a munka világában nagy a fluktuáció, nehéz a megfelelő tisztségviselőket megtalálni, de a legnagyobb probléma, hogy sokan nincsenek tisztában azokkal az értékekkel és előnyökkel, amelyeket a szakszervezetek nyújthatnak a munkavállalóknak.

Előadása nyomán élénk vita bontakozott ki arról melyik területeken hogyan érdemes a szervezési tevékenységet folytatni, és arról, hogyan lehet összehangolni a különböző tagszervezetek szervezési tevékenységét. A koordináció azért is fontos, mert már előfordult, hogy olyan területen szervezett egy-egy szakszervezet, amelyen már működött egy másik szövetséghez tartozó társszervezet, míg más területeken megfigyelhetőek voltak fehér foltok.

Elhangzott, a munkavállalók sokszor azonnali eredményeket várnak a szakszervezetektől, és ha nem érzékelik az eredményeket, akkor nem várnak, hanem továbblépnek. Ezért fontosak azok a szolgáltatások, amelyek valós segítséget adnak a munkavállalók mindennapi munkájához vagy kézzelfogható, akár anyagi előnyöket is biztosítanak számukra. A szolgáltatások szerepéről többen is kifejtették a véleményüket, kiemelve, hogy a tájékoztatás és az adatok naprakésszé tétele kulcskérdés a tagszervezésben.

Különös figyelem övezte a fiatalok szervezésének témáját, az ő meggyökereztetésüket. Elhangzott, a munkahelyek gyakori átalakulását és az ennek nyomán kialakult fluktuációt csak akkor lehet sikeresen kezelni, ha az adott munkavállaló a területi szervezet tagja, így, ha meg is szűnik a munkahelye, a tagsági viszonya továbbra is fennáll. Többen is beszámoltak arról, hogy milyen kezdeményezéseket tettek arra, hogy a fiatalok megismerjék a szakszervezeti tevékenységet, és tagjai legyenek a szakszervezeteknek. Ennek érdekében a tagszervezetek erősítették a digitális üzeneteiket, illetve olyan kommunikációs csatornákat kerestek, amelyek a fiatalokhoz közvetlenül tudnak szólni.

20220215_102216.jpg [sm-300]

Elhangzott, önmagában a reklám és szóróanyagok, továbbá a videók sem eredményezik a tagok belépését, ha nincs közvetlen találkozás, közvetlen tagszervezési munka. Ez esetben az a figyelem, amelyet a szakszervezet felkelt, nem hasznosul. Továbbá elhangzott az is, hogy a szervezés nem lehet időszakos kampánytéma, mert mára a tagszervezetek életében a szervezésnek napi tevékenységgé kell válnia.

A rendezvény végén a LIGA Szakszervezetek elnöke összefoglalta az előadás, a vita és a hozzászólások tanulságait, és elmondta, hogy a LIGA Szakszervezetek a megbeszélteket figyelembe véve alakítja ki szervezési stratégiáját, és mindazokat az kiigazításokat, amelyek szükségesek a hatékonyság növelésében.