Hatékony, szociális Európát!

2022. szeptember 8-9-én került sor az Európai Üzemi Tanácsok éves konferenciájára Brüsszelben, amelyen a LIGA Szakszervezetek képviseletében Kanizslai László vett részt.

Hatékony, szociális Európát!

A konferenciát Isabelle Schomann nyitotta meg. Megnyitójában hangsúlyozta, hogy az Európai Uniónak konkrét intézkedéseket kell hoznia a munkahelyek és a dolgozók védelmében. Fel kell tárnia az összes jogszerűtlen, esetleg erőszakos cselekményt a munkahelyeken és meg kell erősítenie a munkavállalók információs és konzultációs jogait. Ezek azok a jogok, amelyek a legfontosabbak a szakszervezeti munkában.

A következő hozzászóló Inaxte Garcia Perez arról beszélt, hogy csak az erős szociális védelem lehet hatékony a munkahelyeken. Az EU eddigi intézkedései nem elegendőek arra, hogy hatékony, szociális Európát hozzunk létre. A dolgozókat be kell vonni a vállalatok fejlesztésébe. Mindez természetesen nem független a titoktartás kérdéskörétől. Meg kell szüntetni a szakszervezet ellenes magatartást, mint például ami a Ryanairnél tapasztalható. A szociális védelemnek alapvető joggá kell válnia.

Aline Hoffman vitaindítója után a hozzászólók elmondták tapasztalataikat. Gyakorlatilag minden szinten, minden országban nagyon hasonlóak a problémák. A vállalatok csökkenteni akarják az Európai Üzemi Tanács találkozók számát és a résztvevőkét is. Így az információ, konzultáció lehetősége és hatékonysága is csökken. A konzultáció célja egy dialógus kell, hogy legyen a felek között, mert a párbeszéd csökkenti a konfliktusok számát.

Denis Ratke, a Néppárt tagja hozzászólásában említi, hogy szükséges a jogi támogatás a munkához. ez nincs meg mindenhol. Negatív példaként említi Lengyelországot és Magyarországot. Utalt arra, hogy ezekben az országokban jelentős változások szükségesek. Véleménye szerint a direktívákat is meg kell megváltoztatni, például ha egy vállalat nem tartja be a szabályokat, jelenleg nem kell szankciókka szembe néznie.

A második nap munkacsoportokban folytatódott a munka. A jogi ügyek kezelése munkacsoportban a résztvevők megállapították, a legtöbb probléma a bizalmas információk kezelése kapcsán merül fel. A titoktartást teljesen másképp értelmezik a vállalatok, és teljesen másképp az Európai Üzemi Tanácsok. A konfliktus lehet adminisztratív vagy jogi természetű. 

Ha a konfliktus jogi természetű, és perre kerül sor, tisztázni kell azt, hogy ki legyen a peres fél, a Speciális Tárgyaló Testület (SNB) vagy az Európai Üzemi Tanács. Továbbá: megfelelő-e a jogász, aki vállalja az ügyet, van-e elég pénz a perre? Ebben az esetben nem csak az ügyvédet kell fizetni, hanem sok a járulékos költség is. A vállalatok nagyon sok esetben azt mondják, hogy az nem transznacionális ügy, hanem helyi. Helyi vezetés szerint fordítva. Nehéz eldönteni, kié a felelősség.

Záróbeszédében Isabelle Schömann hasznosnak értékelte a találkozót, és megköszönte a jelenlévőknek az aktív részvételt.

-kanizslai-