Új jogszabályok: Egyesülési Törvény, Munka Törvénykönyve, béren kívüli juttatások

2012. január elsején hatályát vesztette az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., amely a társadalmi szervezetekre, így a szakszervezetekre is vonatkozó alapvető szabályokat határozta meg. Az egyesülési jogról szóló törvény helyett most három külön törvényt kell figyelembe vennünk. Az új Mt. pedig júliusban lép életbe, számtalan újítással, amelyeket érdemes alaposan tanulmányozni. És akkor még nem is beszéltünk a bérkompenzációról és a béren kívüli juttatásokról...

Tájékoztató űrlapok rendszeresítéséről és közzétételéről

A közigazgatási és igazságügyi miniszternek a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelete alapján az Országos Bírósági Hivatal rendszeresítette és 2012. március 1. napján közzétette az alábbi papír alapú űrlapokat és a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatókat.

A munkaügyi vita szabályai az új Munka törvénykönyvében

A törvény Negyedik Része a munkaügyi vita szabályait tartalmazza. Ezen belül a XXIII. fejezet rendelkezik a munkajogi igény érvényesítéséről, míg a XXIV. fejezet a kollektív munkaügyi vitáról.

A kollektív szerződés az új Mt.-ben

A kollektív szerződésre vonatkozó szabályokat a törvény XXII. fejezete tartalmazza. Kollektív szerződést továbbra is csak a munkáltató (vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet) és a szakszervezet köthet.

Mit kell tudni a csoportos leépítésekről?

Csoportos létszámleépítés esetén felmondhat a cég a dolgozóknak, de közös megegyezéssel is távozhatnak. Végkielégítés csak az első esetben jár. A munkaügyi központ tanácsadóként is részt vehet a folyamatban.

Az üzemi tanácsra vonatkozó főbb szabályok az új Mt.-ben

Az üzemi tanácsot a törvény XX. fejezete szabályozza. A régi Mt.-hez képest kevés, ámde jelentős változtatás történt, ezeket részletezzük az alábbiakban.

Tájékoztató az egyesületekre vonatkozó jogszabályi változásokról

2012. január elsején hatályát vesztette az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., amely a társadalmi szervezetekre, így a szakszervezetekre is vonatkozó alapvető szabályokat határozta meg. Az egyesülési jogról szóló törvény helyett most három külön törvényt kell figyelembe vennünk, amelyek a következők:

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében

A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk, még így is jócskán megnyirbálja a „régi" Mt.-ben szereplő szakszervezeti jogokat.

Cafeteria: ez változik idén a béren kívüli juttatásoknál

A munkavállalók és a munkaadók számára az idei év egyik legfontosabb újdonsága, hogy alapjaiban változik a magyar cafeteria rendszere, azaz megújult formában kaphatják és adhatják a béren kívüli juttatásokat 2012-től.

Tájékoztató a béren kívüli juttatásokat érintő változásokról

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény több helyen módosította a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) rendelkezéseit. Ennek eredményeképpen 2012. január 1-jétől változnak a béren kívüli juttatásokról szóló rendelkezések is.

Hogyan alakítsunk szakszervezetet?

Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelynek alapján bárki létrehozhat másokkal szervezeteket vagy közösségeket, illetve csatlakozhat ilyenekhez, és részt vehet azok tevékenységében. A szervezetek létrehozásának részletes szabályait jelenleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai határozzák meg. Amikor szakszervezetet alapítunk, vagy szakszervezetbe belépünk, egyesülési jogunkkal élünk, a szakszervezet az egyesületek egyik különös formája.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

A "bővebben" linkre kattintva letölthető a 2012. július 1. napján hatályba lépő új Munka Törvénykönyve, valamint egy összehasonlító dokumentum arról, hogy a kormány tavaly júniusi tervezetéhez képest mi változott a végleges, parlament által elfogadott szövegben.

Bérkompenzáció 2012

Gyakori kérdések és a pontos válaszok az elvárt béremelésről és a bérkompenzációról.

Munka törvénykönyve Mt.


Képek: