Népszavazás 2012

A LIGA Szakszervezetek elnöksége úgy döntött, hogy felhívja tagszervezeteit a munka világával kapcsolatos népszavazási kezdeményezés támogatására.

Népszavazás 2012

Az álláskeresési járadék folyósításának 260 napra való megnyújtása a jelenlegi három hónapról a LIGA Szakszervezetek szerint nem csak az egyén, de a társadalom hasznára is válna, hiszen ezzel csökkenne a perifériára szorulók száma, nőne az újbóli elhelyezkedés esélye, és az átmeneti időre is tisztes megélhetést biztosíthatna a rászorulóknak.

Azt, hogy az alapszabadság kétharmadát a munkáltató a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban legyen köteles kiadni, a LIGA Szakszervezetek szintén támogatja, hiszen a családdal töltött idő megfizethetetlen, a munka és család harmonikus összeegyeztetése pedig nem csak egyéni, de össztársadalmi érdek. A LIGA Szakszervezetek 2011-ben a kormánnyal kötött megállapodása alapján nem szervezett akciókat ebben a témában, hiszen az akkori gazdasági és politikai helyzetnek megfelelő alku született.

Ideális állapot volna, ha a munka világában a jogszabályokat és jogintézményeket rendeltetésszerűen használnák a felek, ez azonban jelenleg távolinak látszik. A LIGA Szakszervezetek ezért támogatja, hogy 100 napnál hosszabb próbaidőt munkaviszony esetében ne lehessen kikötni, hiszen sokszor eleve azért kötik ki a hosszú próbaidőt, hogy könnyen és jogkövetkezmények nélkül szüntethessék meg egyes munkavállalók munkaviszonyát.

A tankötelezettség korhatárának visszaemelése 18 évre mind a társadalom, mind a gazdasági fejlődés szempontjából kiemelten fontos, ezért a LIGA Szakszervezetek is támogatja a népszavazási kérdést. A pozitív munkaerőpiaci folyamatok beindításához elengedhetetlen, hogy az iskolából kikerülő fiatalok kellő általános és szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, ezáltal könnyebben elhelyezkedjenek, jobban termeljenek.
Azokat az eseteket, amikor a diákok nem tudják kellő idő alatt a kellő tudást elsajátítani a jelenlegi képzési rendszerben, más, elsősorban pedagógiai módszerekkel kell megoldani.

népszavazás