A Kúria érthetetlen döntése

Dr. Cser Ágnes 2010. február 11-i elnökválasztásáról szóló MSZ EDDSZ határozatot a Fővárosi Bíróság 29.P.21.393/2010/11. sz. ítéletével megsemmisítette. Az ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla  4.Pf.21.353/2011/9.  sz. ítéletével helybenhagyta. Most a Kúria - lánykori nevén Legfelsőbb Bíróság - Cser Ágnes beadványára reagálva felfüggesztette az ítélet végrehajtását.

A Kúria érthetetlen döntése

A másodfokon is jogerős ítélet után tehát az MSZ EDDSZ mint alperes, a Kúriához fordult felülvizsgálati kérelemmel, és kérte a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztését. A Kúria a kérelemnek helyt adott, és a felülvizsgálati döntéséig az ítélet végrehajtását felfüggesztette.

A végzés indokolása szerint a jogerős ítélet végrehajtásának foganatosítása - az alperes által előadottakra is figyelemmel - súlyosabb károsodást okozna, mint amilyennel a jogerős ítélet végrehajtásának felfüggesztése járna.

Az alperes előadta, hogy az elnökválasztásról szóló határozat megsemmisítése a húszezres társadalmi szervezet tagságában komoly riadalmat keltett, és ez a riadalom gyengíti a szervezet érdekképviseleti erejét a kormányzat és más hatóságok előtt, továbbá jelentős károkat okoz az általa képviselteknek. Az alperes hangsúlyozta, hogy a jogerős ítélet alapján vele szemben indított számos eljárás, illetve az ebből fakadó jogkövetkezmények lényegesen nagyobb hátrányt okoznak, mint a végrehajtás elmaradása."

A Kúria azonban fenti végzése meghozatalakor nem rendelkezett azon információval, hogy az MSZ EDDSZ alperes a jogerős ítélettel már megállapított törvénysértést, az ítéletet semmibe véve, ismételten elkövette. Az alperes a 2012. január 20-i kongresszusán ismét jogellenesen választotta meg dr. Cser Ágnest az alperes elnökévé, amelynek következtében a jogellenesen megválasztott elnök a Kúria végzése következtében az újabb jogerős ítélet meghozataláig úgy járhat el, mint az alperes törvényes képviselője. A jogerős ítélet felfüggesztésre irányuló alperesi kérelem ugyanis nem tartalmazta azt a tényt, hogy az alperes határozatai megsemmisítése iránt a Fővárosi Törvényszék előtt az alperes tagjai által kezdeményezett peres eljárások vannak folyamatban.

Így nemcsak egy jogilag visszás és kesze-kusza helyzet állt elő, de a Kúria felfüggesztő határozata szerint az, hogy dr. Cser Ágnes törvénytelenül rendelkezik több éve az MSZ EDDSZ számlái- és a tagok vagyona felett, vagy hogy úgy képviseli az egyik legnehezebb helyzetben lévő ágazat munkavállalóit, hogy erre senki nem hatalmazta fel, hogy rendre eltitkolja és eltussolja az újabb és újabb újraválasztási kísérleteit, kisebb sérelem, mint az, hogy pár hétig alapszabály szerint a szervezetet egyik alelnöke képviselné, majd egy szabályosan összehívott és megtartott választáson újra elnököt választana magának az egyébként autonóm szervezet.

Érthetetlen az is, hogy dr. Cser Ágnesnek miért nem áll érdekében egyszer és mindenkorra tisztázni magát, és lezárni az egész ügyet a lehető legegyszerűbben: visszalépni egyet és végre törvényesen és alapszabályszerűen rendezni egy tisztújítást. Ugyanis jelen megtépázott helyzetében - amikor minden magyarországi és európai szakszervezet írásban deklarálta, hogy nem tud és nem kíván együttműködni Cser Ágnessel - csak az jelenthetné a szervezet számára a kiutat, ha megszabadulna ettől a tehertől és akár hazai és nemzetközi megfigyelők jelenlétében, egy szabályos választás keretében tiszta lappal kezdene neki újra a szociális és egészségügyi ágazatban dolgozók érdekvédelmének.